De algemene ledenvergadering van GroenLinks Dronten stelt het programma en de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vast.