Aan de hand van stellingen zullen politieke partijen hun standpunt kenbaar maken.