Sonja Plomp

Sonja Plomp

Burgerraadslid (Tijdelijk met verlof)

Sonja is 37 jaar oud en al 30 jaar inwoner van Dronten. Om gezondheidsredenen kan ze helaas niet betaald werken. Ze heeft uitgebreide ervaringen met de Participatiewet (oude bijstand) en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ze weet hoe het voelt om daar, tegen je zin in, gebruik van te moeten maken. Om die reden heeft ze ruim 7 jaar in de Stichting Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (het OBD), de cliëntenraad van Dronten, de belangen van mensen met een uitkering en/of een beperking vertegenwoordigd.

Door mijn 7 jaar vrijwilligerswerk bij Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten heb ik ook oog gekregen voor toegankelijkheid en voor beperkingen anders dan de mijne. En beperkingen en toegankelijkheid werken ver door, in bijvoorbeeld afvalbeleid, de stationsomgeving en woningbouw, maar ook bij winkels, uitgaansgelegenheden, parkeren en festivals. Toen ik bij GroenLinks de kans kreeg om de politiek in te gaan, hoefde ik niet lang na te denken. Voor mijn gevoel kon ik nog beter voor de rechten van kwetsbare mensen opkomen in de raad. In de 3 jaar die ik nu actief ben als burgerraadslid voor de partij heb ik enorm veel geleerd. Voor mij is het een logische volgende stap om als raadslid, met steun van de kiezer, Dronten op alle vlakken eerlijker te maken.

Sonja staat voor... 

Allereerst eerlijkheid. Ik trek dit heel breed. Is ons afvalbeleid eerlijk? Is er een eerlijke verdeling tussen sociale huurhuizen, particuliere huurhuizen en koophuizen, bij voorkeur energieneutraal? Blijven we een Fair Trade gemeente, is onze energie eerlijk en dus groen? Hebben we een eerlijk minimabeleid, zijn onze Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning eerlijk? Krijgen kinderen een eerlijke kans op scholing die bij hen past? Is een bestemmingsplan vaststellen voor de omgeving eerlijk? Eerlijkheid is mijn uitgangspunt, naast billijkheid, empathie, toegankelijkheid, gelijkheid en zorgzaamheid. Onze gemeente is immers van ons allemaal en we moeten samen zorgen dat die inclusief, toegankelijk en eerlijk wordt en blijft!

Sonja droomt van... 

Een gemeente waar we samen aan eerlijke oplossingen werken. Eigenlijk meer een gemeenschap dan een gemeente. Waar iedereen een voor hem of haar betaalbaar huis kan vinden. Waar iedereen toegang tot passend onderwijs heeft. Waar iedereen terecht kan bij een zorgverlener naar keuze. Waar iedereen kan rondkomen en gebruik kan maken van ons rijke vrijetijdsaanbod. Waar mensen die dat niet zelfstandig lukt, daarin ondersteuning krijgen. Waar iedereen kan genieten van onze bossen, fietspaden en stranden. Waar iedereen vrijwilligerswerk kan doen of mantelzorg kan verlenen. Waar mensen met een beperking mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en in onbetaalde functies. Waar mensen van het asielzoekerscentrum kunnen meedraaien in onze drie dorpen, zoals op Koningsdag 2017. Waar mensen samenwerken in hun buurt, niet alleen op Burendag of tijdens NL Doet, maar het hele jaar door. Waar mensen in al onze dorpen toegang hebben tot degelijk openbaar vervoer. Waar mensen naar elkaar omkijken. Ik hoop, dat als ik in 2022 naar Dronten kijk, ik een gemeenschap zie die samen de stap heeft gezet naar een eerlijk Dronten!

Sonja kiest voor... 

Daar waar ik voor sta en van droom: samenwerken aan een zorgzame en eerlijke gemeenschap en gemeente. Voor mij is daarin belangrijk dat we mensen als uitgangspunt nemen, hun behoeftes, hun vragen en hun struikelblokken en niet de financiën lijdend maken. Ook dat past voor mij in eerlijkheid. Natuurlijk moeten we oog houden voor een gezonde gemeentelijke begroting, maar dit mag nooit ten koste gaan van mensen! In alle drie de dorpskernen moet voorzieningen op peil zijn, moeten we samenwerken aan leefbaarheid en gemeenschapszin. En ja, dat kost geld. Investeren in de toekomst van mensen levert volgens mij meer rendement op dan op termijn “nee” moeten verkopen aan iemand met een hulpvraag, omdat je potje met geld op is, terwijl er nog geld in de algemene reserve zit. De persoon die je “nee” verkoopt kun je dit niet uitleggen en is daar niet mee geholpen. En dat is dus juist onze taak, mensen ondersteunen en helpen, samen en eerlijk!

Sonja stemt 21 maart GroenLinks omdat...

Jij toch ook mee wil helpen bouwen aan een eerlijke en empathische gemeenschap? Ik geloof dat we samen meer voor elkaar krijgen. Sluit je dus bij ons aan om dat te bewijzen!