Ondergrondse afval container Meerpaalplein
Ondergrondse afval container Meerpaalplein

Communicatie afvalwijzigingen 'too little, too late'

Burgerraadslid Sonja Plomp vraagt zich af of het goed gaat komen met de nieuwe manier van inzamelen van het restafval. Want de communicatie is onduidelijk en misschien ook wel erg laat voordat de wijzigingen per 1 oktober aanstaande zullen ingaan. 

Binnenkort gaan er dingen veranderen met betrekking tot het inzamelen van restafval in onze gemeente. De “groene” container wordt per 1 oktober 2016 niet meer elke twee weken geleegd, maar een keer in de vier weken. En vanaf volgend jaar september komen er een flink aantal ondergrondse containers verspreid over de verschillende wijken in de drie dorpen waar men zelf het restafval in kan gooien. GroenLinks had liever gezien dat de tussenstap –het een keer in de vier weken ophalen van het restafval- was overgeslagen. Er verandert nu wel erg veel in korte tijd.

En de communicatie van de gemeente laat flink te wensen over. Zowel de Flevopost, de Drontenaar en Omroep Flevoland brachten enkele uren na de raadsvergadering in juni het nieuws dat het restafval nog maar een keer per maand opgehaald ging worden. In de Flevopost van 2 augustus staat in het artikel “Eerste stap naar ‘omgekeerd inzamelen’” eerst dat het afval eenmaal per maand opgehaald zal gaan worden en enkele alinea’s later wordt Jan de Boer, manager afvalinzameling en accommodatiebeheer van de gemeente Dronten, geciteerd dat het afval eens per vier weken zal worden opgehaald. Nu kun je je afvragen waarom die discrepantie de schrijver en redacteur van het stuk niet opvalt, maar ik vraag me af waarom de gemeente niet heeft ingegrepen. Daags nadat de raad instemde met het nieuwe afvalbeleidsplan, had er een brief met de juiste naar alle inwoners gestuurd moeten worden! Want al de dag dat het besluit genomen werd, bracht de pers de verkeerde informatie naar buiten. Dat je daar als gemeente niet actief op reageert is een grote fout.

Hoeveel Drontenaren zullen er nu van overtuigd zijn dat het restafval nog maar een keer per maand wordt opgehaald? Hoeveel inwoners zullen er nu niets meer van snappen, omdat in een artikel twee verschillende termijnen worden genoemd? Pas in september ontvangt elk huishouden in Dronten de nieuwe afvalwijzer met daarop de goede informatie over het inzamelen van het restafval. Eén maand voordat de nieuwe regel in werking treedt.

Dit is wat mij betreft zoals men in goed Engels zegt, “too little, too late”. Te weinig communicatie waarmee te laat wordt begonnen. Ik hoop dat de achterstand nog ingelopen kan worden.