Nieuws gefilterd op Fractie

Wankele coalitie van start gegaan

Vlag van de gemeente Dronten

Gisteravond heeft de raad gesproken over het coalitie akkoord en zijn nieuwe wethouders benoemd. GroenLinks vind dat deze wankele coalitie een zware verantwoordelijkheid op de schouder laadt. We zijn blij met een akkoord op hoofdlijnen, maar ook zeer benieuwd naar de invulling die daar in de praktijk aan zal worden gegeven. 

Lees verder

Vragen over wachtlijst crisisopvang

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

GroenLinks heeft voor de commissie van volgende week woensdag vragen ingediend over het bericht dat de crisisopvang zo vol zit dat mensen soms worden geweigerd. We willen dat het college daar -samen met de andere gemeenten- actie op onderneemt om dit probleem op te lossen. Ook willen we weten hoe het college denkt over de forse stijging van de zware gevallen van buurtbemiddeling in onze gemeente.  

Lees verder

College krijgt voordeel van de twijfel

GroenLinks geeft het college van burgemeester en wethouders het voorlopig voordeel van de twijfel. Na de fout rond het niet afdragen van de premies aan de belastingdienst en de wijze waarop het college daarmee omging was het vertrouwen ver te zoeken. De laatste dagen heeft het college voldoende stappen gezet om ze nu de kans te gunnen de aangekondigde verbeteringen ook in gang te zetten. Al blijft er wel sprake van een zwaar beschadigd vertrouwen.

Lees verder

Vragen over belastinginning

Portemonnee

Opvallend is de terugkerende klacht bij GroenLinks van inwoners die al jaren achtereen kwijtschelding hadden bij de gemeente, maar deze kwijtschelding bij het GBLT jaar in jaar uit opnieuw moeten aanvragen en ieder jaar opnieuw hun hele financiële hebben en houden op tafel moeten leggen. GroenLinks wil weten wat hierover de afspraken zijn met het GBLT en waarom dat niet anders kan. 

Lees verder

Geschonden vertrouwen

Gisteravond is het raadsdebat over de belastingblunder geschorst na de eerste ronde omdat het college meer tijd nodig heeft om met serieuze antwoorden te kunnen komen. De oppositie wilde voor het vervolg een extra raadsvergadering beleggen, maar CDA, VVD en Leefbaar Dronten hebben voor een fout van 2 miljoen kennelijk geen extra avond vergaderen over.

Lees verder

Verbazing over juridische beginnersfout

GroenLinks heeft met verbazing kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State (RvS) die het intrekken van de standplaatsvergunning van ‘Frank Patat’ vernietigd. De RvS oordeelt dat het college ten onrechte afspraken heeft verbonden aan de vergunning die daarin juridisch niet thuis horen. GroenLinks is verbaasd over deze juridische beginnersfout. De fractie hoopt dat met deze uitspraak snel een einde komt aan deze al jaren slepende kwestie. 

Lees verder

Pagina's