Nieuws over Albert Bleijenberg

Fietsroute omgelegd langs Meerpaalplein

Fietsknooppunt nabij Dronten

Op initiatief van GroenLinks verlegt de gemeente het fietsknooppunten-netwerk via De Rede waardoor fietsers die gebruik maken van het netwerk via het Meerpaalplein en de daar gevestigde horeca worden geleid. Dat schrijft het college deze week in een raadsinformatiebrief. GroenLinks is blij dat het college hiermee invulling geeft aan de, op ons initiatief raadsbreed ingediende, motie van oktober vorig jaar. 

Lees verder

Knelpunten fietsers in beeld

Albert Bleijenerg op de fiets

Tot grote vreugde van GroenLinks wil de gemeente Dronten het gebruik van de fiets de komende jaren stimuleren. GroenLinks heeft vorige week, tijdens de behandeling van het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan, al een aantal knelpunten en wensen onder de aandacht van het college gebracht. Bijvoorbeeld de fietsroute langs de Lage Vaart, die volgens Albert Bleijenberg ‘eindigt in een geitenpaadje waar Tarzan zich ook thuis zou voelen’.

Lees verder

GroenLinks wil XL de Ateliers behouden

WijLand Festival 2016

Vriend en vijand zijn het er over eens dat XL de Ateliers de afgelopen jaren veel heeft betekend voor de kunstuitingen en voor het culturele aanbod in Dronten.De afgelopen tijd is er met veel inzet van zowel de gemeentelijke organisatie als van XL de Ateliers gezocht naar een mogelijke verplaatsing. We vinden het jammer dat het college weinig mogelijkheden meer ziet. Zolang er mogelijkheden zijn willen we dat er gezocht blijft worden naar een oplossing en behoud van XL voor Dronten. 

Lees verder

Economische visie onder de maat

Sociaal Economische Visie Dronten

De economische visie die het college in de commissie aan de gemeenteraad voorlegde vinden we ruim onvoldoende. Wat ons betreft had deze zogenaamde visie ook niet naar de gemeenteraad ter besluitvorming gestuurd hoeven worden. De commissie kan alleen maar besluiten met unaniemiteit omdat er geen stemprocedure is. Daarmee kon het CDA als enige afdwingen dat het alsnog naar de gemeenteraad gaat, 

Lees verder

Witte vlek op de fietskaart ingevuld

Fietsknooppunt nabij Dronten

Vanmiddag is een lang gekoesterde wens van GroenLinks Dronten in vervulling gegaan. Door o.a. gedeputeerde van de provincie Flevoland Jan-Nico Appelman en wethouder Paul Gach van de gemeente Dronten werd het laatste gedeelte van het landelijke fietsknooppunten  route geopend.  De witte vlek van de gemeentes Dronten, Zeewolde en Lelystad op de fietskaart is eindelijk ingevuld. Met de ingebruikname van de fietsknooppuntenroutes in de 3 Flevolandse gemeentes is nu het landelijke netwerk voltooid.

Lees verder

Flevoland fietsland?

Het zal toeval zijn geweest. Maar op de dag dat ik mijn racefiets schoonmaakte, na weer een zomer fietsen over de fietspaden in Flevoland en hem gereedmaakte voor de winterstalling, tekende de wethouder, namens de gemeente Dronten, met 3 andere partijen de overeenkomst voor de aanleg van het fietspad door de Hanzestrook. Nog 1 keer de fiets winterklaar maken en we kunnen van dit fietspad gebruik maken. Een lang gekoesterde wens van Groen Links en anderen gaat dan in vervulling.

Lees verder