Nieuws over Danieke van Baal

GroenLinks stelt vragen over rapport jeugdzorg

Jeugdzorg

‘Kinderen met complexe problemen ontvangen nog niet altijd op tijd de hulp die ze nodig hebben,’ schrijven ministers De Jonge en Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Dit blijkt uit het vorige week verschenen rapport over de jeugdbescherming en jeugdreclassering: ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. In diezelfde brief wordt een stelselwijziging aangekondigd, waarbij de zorg voor deze kinderen weer bij gemeenten weg wordt gehaald.

Lees verder

Schooldakrevolutie: leren op zonnestroom

Zonnepanelen

Er is op de daken van onze basisscholen nog enorm veel ruimte voor zonnepanelen. Zonnepanelen zorgen niet alleen voor duurzame energie maar kunnen ook nog eens heel leerzaam zijn. Daarom roept GroenLinks op  tot een schooldakrevolutie, zodat kinderen zoveel mogelijk kunnen leren op (en van) zonnestroom.

Lees verder

Geluk van inwoners in de begroting

Geluk van inwoners

Met een ‘Motie van geluk’ heeft GroenLinks tijdens de behandeling van de kadernota 2020 gevraagd om geluk van inwoners een plek te geven in de begroting. Zo komen de mensen áchter de cijfertjes weer in beeld en doorbreken we de jacht op economische groei. ‘Meer is namelijk niet altijd beter, groei is niet de enige oplossing en niet alles is uit te drukken in geld,’ met die woorden besloot raadslid Danieke van Baal haar betoog. Het college nam de motie over en zo wordt geluk al in de begroting van 2020 meegenomen.

Lees verder

Zonder echte varianten geen steun voor krediet verbouw

Het gemeentehuis van Dronten is toe aan een verbouwing. Een duurzame renovatie, een gemeentehuis dat klaar is voor de toekomst, daar kon GroenLinks zich in november 2018 al in vinden. Maar zonder echte uitvoeringsvarianten te hebben gezien kan GroenLinks geen steun geven aan het gevraagde investeringskrediet voor deze verbouwing.

Lees verder

Raad krijgt financiële keuzes bij verbouwing gemeentehuis

‘We hebben moeite met het ontbreken van keuzemomenten, scenario’s en alternatieven. Nu lijkt ons niets te resten dan tekenen bij het kruisje. En dat zijn we niet van plan,’ zei Danieke van Baal over het voorstel voor de verbouwing van het gemeentehuis. Het was de opmaat naar een tussenvoorstel dat uiteindelijk omarmd werd door gemeenteraad en college. Het resultaat: de raad krijgt over drie maanden financiële keuzes voorgelegd.

Lees verder

Het zoemt in het Hanzekwartier

Over een paar jaar moet het zoemen van drukte aan de Havenkade door de ontwikkeling van het Hanzekwartier. Tot die tijd ziet GroenLinks op die plek graag de bijen zoemen. Daarom hebben we tijdens de landelijke zaaidag voor bijen en vlinders de stoute schoenen aangetrokken en een kleurrijke bloemen oase gezaaid op dit braakliggende stuk grond.

Lees verder