Nieuws over Paul Vermast

Stel je schadeclaim veilig

GroenLinks roept inwoners van de gemeente Dronten op hun mogelijk toekomstige schadeclaim als gevolg van de Luchthaven Lelystad veilig te stellen. Daarvoor staat een uitstekende - door de gemeente Heerde opgestelde- voorbeeldbrief op onze website. 

Lees verder

Vragen over uit de lucht gehaalde website

GroenLinks Dronten heeft vragen gesteld over de gemeentelijke website dit voor sorftwareproblemen sinds vrijdag uit de lucht is. Inmiddels lijkt het er op dat deze problemen zeker tot volgende week aanhouden. 

Fractievoorzitter Paul Vermast is bezorgd: "De gemeemte is haar belangrijkse communicatiemiddel kwijt. Laten we hopen dat het niet gebeurt, maar als er nu een ramp of incident plaats zou vinden. Waar moeten mensen dan terecht voor officiële informatie en bekendmakingen? Toch niet op facebook of twitter mag ik hopen."

Lees verder

Akkoord met Lidl Dronten - West

Lidl

De GroenLinks fractie heeft afgelopen donderdag ingestemd met het bestemmingsplan dat de komst van een Lidl in Dronten-West mogelijk maakt. De enige ruimte die er nog was om een afweging te maken waren argumenten op grond van een goede ruimtelijke ordening. Op basis daarvan waren er geen tegenargumenten te verzinnen en dus hebben we ingestemd. Met een dubbel gevoel. We gunnen Dronten-West een Lidl, maar hebben zorgen over Swifterbant. En ook de politieke besluitvorming geeft ons ongemak. 

Lees verder

Verbazing windplan truc

Duurzame samenleving Dronten

GroenLinks heeft met verbazing kennis genomen van de truc die 'Windplan Groen' uithaalt om de stikstof uitstoot voor de bouw van het windpark te compenseren. Tijdelijk 20.000 eenden gaan houden om straks te zeggen dat je uitstoot compenseert is in onze ogen de wereld op zijn kop. 

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over afwijzing verzoek COA

AZC Dronten

Het college geeft het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) geen ruimte om 300 extra opvangplekken te realiseren in het AZC Dronten. Als argumenten worden onder andere het ontbreken van een sluitende oplossing van het Rijk, een evenredige verdeling over Nederland en eerdere ingetrokken verzoeken van het COA aangehaald. Gaat bureaucratie hiermee boven onze verantwoordelijkheid bescherming te bieden aan mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging? Dat is één van de vragen die GroenLinks aan het college stelt over de afwijzing aan het adres van COA.

Lees verder

Extra studentenhuisvesting is goede zaak

Vlag van de gemeente Dronten

GroenLinks is tevreden met het voornemen van de Aeres Hogeschool om 250 studentenkamers op het eigen terrein te gaan realiseren. Dat is een eerste goede stap om te komen tot vermindering van overlast in de wijken.

Lees verder

Pagina's