Nieuws over Paul Vermast

Vragen over afwijken welstand gemeentehuis

GroenLinks heeft vragen gesteld over het besluit van de gemeente om het negatieve advies van de Welstandcommissie en de Monumentencommissie, over een aanpassing van het gemeentehuis, naast zich neer te leggen en zichzelf de vergunning tot aanpassing van het gemeentehuis te verlenen. Naar onze opvatting moet je daar als gemeente heel voorzichtig mee zijn. 

Lees verder

Schaalsprong voor Dronten

Hollandse Vaart en Watergraaf in Dronten

De Rijksoverheid wil 100.000 woningen bouwen in Flevoland om de woningnood te bestrijden. Daarbij wordt behalve naar Almere en Lelystad ook nadrukkelijk gekeken 'rondom Dronten'. De gemeenteraad is gevraagd denkrichtingen en voorwaarden mee te geven voor deze mogelijke groei. Wat GroenLinks betreft groeien we door. Maar maximaal tot 65.000 inwoners. Daarmee neemt de gemeente 9000 woningen van de bouwopgave voor haar rekening. 

Lees verder

Stel je schadeclaim veilig

GroenLinks roept inwoners van de gemeente Dronten op hun mogelijk toekomstige schadeclaim als gevolg van de Luchthaven Lelystad veilig te stellen. Daarvoor staat een uitstekende - door de gemeente Heerde opgestelde- voorbeeldbrief op onze website. 

Lees verder

Vragen over uit de lucht gehaalde website

GroenLinks Dronten heeft vragen gesteld over de gemeentelijke website dit voor sorftwareproblemen sinds vrijdag uit de lucht is. Inmiddels lijkt het er op dat deze problemen zeker tot volgende week aanhouden. 

Fractievoorzitter Paul Vermast is bezorgd: "De gemeemte is haar belangrijkse communicatiemiddel kwijt. Laten we hopen dat het niet gebeurt, maar als er nu een ramp of incident plaats zou vinden. Waar moeten mensen dan terecht voor officiële informatie en bekendmakingen? Toch niet op facebook of twitter mag ik hopen."

Lees verder

Akkoord met Lidl Dronten - West

Lidl

De GroenLinks fractie heeft afgelopen donderdag ingestemd met het bestemmingsplan dat de komst van een Lidl in Dronten-West mogelijk maakt. De enige ruimte die er nog was om een afweging te maken waren argumenten op grond van een goede ruimtelijke ordening. Op basis daarvan waren er geen tegenargumenten te verzinnen en dus hebben we ingestemd. Met een dubbel gevoel. We gunnen Dronten-West een Lidl, maar hebben zorgen over Swifterbant. En ook de politieke besluitvorming geeft ons ongemak. 

Lees verder

Verbazing windplan truc

Duurzame samenleving Dronten

GroenLinks heeft met verbazing kennis genomen van de truc die 'Windplan Groen' uithaalt om de stikstof uitstoot voor de bouw van het windpark te compenseren. Tijdelijk 20.000 eenden gaan houden om straks te zeggen dat je uitstoot compenseert is in onze ogen de wereld op zijn kop. 

Lees verder

Pagina's