Nieuws over Paul Vermast

GroenLinks stelt vragen over afwijzing verzoek COA

AZC Dronten

Het college geeft het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) geen ruimte om 300 extra opvangplekken te realiseren in het AZC Dronten. Als argumenten worden onder andere het ontbreken van een sluitende oplossing van het Rijk, een evenredige verdeling over Nederland en eerdere ingetrokken verzoeken van het COA aangehaald. Gaat bureaucratie hiermee boven onze verantwoordelijkheid bescherming te bieden aan mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging? Dat is één van de vragen die GroenLinks aan het college stelt over de afwijzing aan het adres van COA.

Lees verder

Extra studentenhuisvesting is goede zaak

Vlag van de gemeente Dronten

GroenLinks is tevreden met het voornemen van de Aeres Hogeschool om 250 studentenkamers op het eigen terrein te gaan realiseren. Dat is een eerste goede stap om te komen tot vermindering van overlast in de wijken.

Lees verder

Journalisten moeten aangifte kunnen doen van bedreiging

Poilitie

GroenLinks dringt er, na berichtgeving in de Volkskrant, op aan dat journalisten die tijdens hun werk worden bedreigd daarvan aangifte kunnen doen bij de politie. De Volkskrant beschrijft het verhaal van vier journalisten van Omroep Flevoland die na bedreiging bij de politie enkel een ‘melding’ konden doen. Wij willen weten of burgemeester Bakker deze geluiden herkent en of ze bereid is bij de politie er op aan te dringen aangifte altijd mogelijk te maken. 

Lees verder