Nieuws over Paul Vermast

GroenLinks: Aldersadvies slecht voor Flevoland

Ontwikkeling van vliegveld Lelystad tot 45.000 vliegbewegingen in 2020 zorgt volgens GroenLinks slecht voor Flevoland. Het plan is financieel slecht onderbouwd, is een gevaar voor de biologische landbouw in Flevoland en creëert veel geluidshinder. Alders heeft in zijn advies de bestaande afspraken over de maximaal toegestane geluidshinder uit de PKB 2004 losgelaten omdat deze de ontwikkeling van het vliegveld belemmert. Vliegroutes gaan dwars over woonwijken waardoor veel Flevolanders last krijgen van vliegtuiglawaai. Voor de GroenLinks Tweede Kamer fractie, alle Flevolandse gemeenteraadsfracties en de Statenfractie is dit echt onacceptabel.

Lees verder

Ingezonden brief: Openheid over luchthaven!

FlevoPost columnist Gerrit Wijnne heeft “uit betrouwbare bron” vernomen dat de raad momenteel erg in de achterkamertjes bezig is over de uitbereiding of verplaatsing van de luchthaven Lelystad schrijft hij in de FlevoPost van 22 juli jl. Er zou al ‘enkele keren zijn gepraat met slechts één onderwerp: de luchthaven’.

Lees verder

GroenLinks tegen uitbreiding Luchthaven Lelystad

Maandag 20 juni was er een inspraakavond over de uitbreidingsplannen van Luchthaven Lelystad. Hieronder de inspraak reactie van GroenLinks:

GroenLinks is zeer tegen de uitbereiding van de Luchthaven Lelystad. Het levert Flevoland niets anders dan overlast op. Het door bestuurders met regelmaat aangehaalde draagvlak is niet het draagvlak onder de bewoners van Flevoland. De beloofde werkgelegenheid is flauwekul!

Lees verder

Pagina's