Nieuws over Paul Vermast

Verklaring van fractievoorzitters

Gemeentehuis Dronten

De fractievoorzitters van VVD, LD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA constateren dat er geen sprake is van een bestuurscrisis in de gemeente Dronten en er evenmin een aanleiding bestaat voor een extern onderzoek of enquête.
We herhalen de oproep aan anonieme bronnen dat als men écht iets wil doen deze mensen zich daarvoor via de bestaande procedures bij de instanties moeten melden. Aantijgingen van anonieme bronnen in de media zijn voor rekening van de bron zelf. Wij kunnen daar zonder melding niets mee. Wel erkennen wij dat deze berichtgeving beschadigend is voor personen en daarvan nemen wij nadrukkelijk afstand.

Lees verder

Omlegging de Zuid pas na gedragen plan

Bocht De Zuid - De Rede in Dronten

Eerst een goed plan met draagvlak bij omwonenden, daarna pas het geld. Op deze volgorde heeft GroenLinks tijdens de behandeling van de begroting 2018 aangedrongen als het gaat om de reconstructie van de Walvisstraat en de Zuid. En met succes!

Lees verder

Burgemeester De Jonge moet luchtvaart lobby gaan doen

Burgemeester Aat de Jonge van Dronten

GroenLinks wil dat de lobby rond de toekomstige vliegroutes van de Luchthaven Lelystad wordt overgedragen van CDA-wethouder Vis naar burgemeester De Jonge. De daden en antwoorden op onze vragen de laatste tijd maken dat we bang zijn dat de positie van Dronten niet voldoende onder de aandacht van de Tweede Kamer worden gebracht. Wij vertrouwen dat, in het belang van onze inwoners, liever toe aan de burgemeester. 

Lees verder

Vliegroutes moeten Biddinghuizen maximaal ontzien

Boeing 737-700

In aanloop naar een hoorzitting in de Tweede Kamer hebben vliegveld Teuge en anderen een alternatieve routestructuur voorgesteld voor de Luchthaven Lelystad. Deze zogenoemde B++ variant zou voor met name Biddinghuizen veel gunstiger kunnen uitpakken. GroenLinks wil van het college weten of zij deze route steunt en wat ze heeft gedaan of gaat doen om dit geluid aan de Kamerleden over te brengen. 

Lees verder