Nieuws over Paul Vermast

Vragen over cameratoezicht in Dronten Centrum

Cameratoezicht op De Drieslag

GroenLinks gaat, naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Flevoland, vragen stellen over cameratoezicht in het centrum van Dronten. In de Redepassage zouden volgens de omroep sinds kort camera's hangen, die 24 uur per dag draaien en alle bezoekers vastleggen. Wij willen van het college weten of dat volgens de wettelijke regeling kan, of de gemeente hiervoor toestemming heeft gegeven en wat ze er eventueel aan gaat doen als dit niet het geval is.

Lees verder

Raad van State zwicht voor dreigement verpaupering

Zuiderzee op Zuid

De Raad van State heeft besloten dat permanente bewoning van Zuiderzee op Zuid is toegestaan. GroenLinks was tegenstander van dit besluit en is teleurgesteld in de uitspraak en onderbouwing van de rechter die het tegen gaan van verpaupering als doorslaggevend argument laat wegen. 

Lees verder

Extra ondersteuning gemeenteraad

Meerpaalplein en gemeentehuis Dronten

De raad heeft op voorstel van GroenLinks overgebleven budget beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de nieuwe gemeenteraad. Dat geld kan de griffie gebruiken om bijvoorbeeld de nieuwe gemeenteraad te trainen en ondersteunen bij verbetering van het besluitvormingsproces.

Lees verder

Gemeentelijke huisvesting moet beter

Balie gemeentehuis Dronten

GroenLinks heeft bij de behandeling van de Kadernota 2018 het verzoek gedaan een zo breed mogelijk onderzoek te doen naar de kansen en knelpunten van de gemeentelijke huisvesting. Het college heeft het voorstel overgenomen. Aanleiding is dat de temperatuur in het gemeentehuis op warme dagen onacceptabel kan oplopen. 

Lees verder

Vragen over de Luchthaven

Verkeerstoren Luchthaven Lelystad

GroenLinks heeft actuele vragen ingediend over de mogelijk snellere doorgroei van de Luchthaven Lelystad. Naar aanleiding van het jaarverslag van de Alderstafel hebben we zorgen dat de gemaakte afspraken over een geleidelijke groei naar 25.000 vliegbewegingen en daarna een evaluatiemoment onder druk komen te staan. Daarom willen we van het college weten hoe ze toeziet op de afspraken.

Lees verder

GroenLinks wil duidelijkheid over project Nieuwe Natuur

Natuur

De provincie Flevoland heeft geld beschikbaar gesteld voor natuurontwikkelingsplannen binnen het project 'Nieuwe Natuur'. In Dronten worden er plannen ontwikkeld aan de Oostkant tussen het Roggebotzand en het Spijkbos om nieuwe natuur te onwikkelen. De gemeente moet hiervoor tijdig plannen in leveren en GroenLinks heeft aanhoudende zorgen over de voortgang. In de commissie van onderdag willen we uitleg. 

Lees verder