Nieuws

De provincie is verantwoordelijk

"De provincie is verantwoordelijk, laat de verantwoordelijkheid daar waar ze thuis hoort" is de mening van het CDA, VVD, Christen Unie en het College. Geen van de partijen wilde de motie van GroenLinks steunen die de gemeente verzocht om "in contact te treden met de eigenaar en eventueel de provincie om te komen tot een afsluiting van de stort [...]". Dit terwijl het college heeft erkent dat de grond vuiler is als eerder werd gedacht.

Lees verder

GroenLinks veroorzaakt ‘onnodig onrust’

Het college van B&W in Dronten laat bij monde van wethouder Haverkort weten dat GroenLinks ‘onnodig onrust’ veroorzaakt door kritische vragen te stellen over de situatie van de voormalige stortplaats aan de Ansjovisweg te Dronten. GroenLinks vraagt zich af of het wel zo onnodig was hierover wat dieper door te vragen. De gemeente bleek niet op de hoogte van de verslechterde situatie van de stortplaats zoals die naar voren komt uit het concept NAVOS-rappot dat GroenLinks heeft ingezien.

Lees verder

Reactie van het college op onthullingen stortplaats

Het college van B&W heeft per brief gereageerd op de situatie van de voormalige stortplaats aan de Ansjovisweg.

Het college schrijft: “De concept-rapportage van dit onderzoek werd in augustus 2003 aan de provincie overhandigd. De gemeente is niet op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit onderzoek. De bevindingen van het NAVOS-onderzoek wijken af van de onderzoeken die de gemeente wel eerder ter beschikking waren gesteld”.

Lees verder

GroenLinks blijft zich verbazen

In de Stentor van 16 juni lezen we dat: milieuwethouder Annie Haverkort moet het antwoord schuldig blijven op de vraag wat de gemeente nu gaat doen. ‘De afdeling Milieu studeert nog op de rapporten en heeft de wethouder nog niet kunnen rapporteren'.

Lees verder

Terrein voormalige vuilstort ernstig vervuild

GroenLinks Dronten zegt dat het terrein van de voormalige vuilstort aan de Ansjovisweg ernstig vervuild is met onder meer zware metalen, pcb's en DDT. Dit blijkt uit een rapportage van het NAVOS-onderzoek dat de provincie gedaan heeft in de jaren 1998-2003. NAVOS staat voor NAzorg VOormalige Stortplaatsen. De gemeente Dronten is door de provincie al een jaar geleden op de hoogte gesteld van het bestaan van dit rapport.

Lees verder

Pagina's