Nieuws

GroenLinks laat jongeren stagelopen in fractie

GroenLinks Dronten laat vanaf dinsdag 10 mei 2005 drie scholieren van het Almere College stagelopen in de fractie van GroenLinks. Deze Drontense jongeren, Heleen Ceelen, Marije de Jonge en Ingrid Kielen, zullen gedurende twee maanden bij alle werkzaamheden van de fractie meedraaien en alles doen wat daarvoor nodig is. Uitzondering daarop is dat deze jongeren natuurlijk geen zitting en spreekrecht zullen hebben in de commissievergaderingen en de vergaderingen van de gemeenteraad.

Lees verder

Mourik zal objectieve informatie geven

GroenLinks is blij met de reactie van Mourik dat men 'objectieve' informatie gaat geven over de situatie op de voormalige vuilstort aan de Ansjovis weg. Deze zal binnenkort zijn te vinden op de website van de 'Parkresidentie'.

Lees verder

Ook eigenaar sluit voormalige stort nu af

In navolging van wat GroenLinks zaterdag al deed is Mourik, de eigenaar van het terrein, maandag ochtend begonnen met het plaatsen van hekken rond de ingang voormalige stortplaats aan de Ansjovisweg in Dronten.

Lees verder

GroenLinks sluit vuilstort af

GroenLinks sluit de voormalige vuilstort aan de Ansjovisweg te Dronten af en maakt deze ‘ontoegankelijk’ voor spelende kinderen en wandelaars. Nu uit een concept NAVOS-rapport is gebleken dat de bodem van de voormalige vuilstort ernstiger is vervuild dan tot nu toe werd gedacht wil GroenLinks niet langer wachten en duidelijk aangeven dat het een terrein is waar je beter weg kan blijven. De gemeente en de provincie weigeren om in actie te komen.

Lees verder

GroenLinks maakt NAVOS-onderzoek openbaar

GroenLinks maakt het inmiddels geruchtmakende NAVOS-onderzoek naar de vuilstort aan de Ansjovisweg te Dronten openbaar. De GroenLinks Statenfractie heeft het rapport bij de provincie op gevraagd en het door de provincie zonder enig voorbehoud beschikbaar gesteld

Lees verder

De provincie is verantwoordelijk

"De provincie is verantwoordelijk, laat de verantwoordelijkheid daar waar ze thuis hoort" is de mening van het CDA, VVD, Christen Unie en het College. Geen van de partijen wilde de motie van GroenLinks steunen die de gemeente verzocht om "in contact te treden met de eigenaar en eventueel de provincie om te komen tot een afsluiting van de stort [...]". Dit terwijl het college heeft erkent dat de grond vuiler is als eerder werd gedacht.

Lees verder