College wil Lowlands subsidie in 30 jaar afbouwen

Bij de behandeling van de begroting 2010 in de commissie heeft GroenLinks gevraagd waarom de subsidie aan Lowlands niet lijkt te worden afgebouwd. Lowlands staat jaarlijks voor bijna € 60.000,= in de boeken en dat is voor een gemeente die krap bij kas zit veel geld. In 2007 melde toenmalig wethouder De Graaf deze subsidie aan de raad omdat deze in een verder verleden zonder medeweten van de raad was overeengekomen met Lowlands. De raad besloot de subsidie af te bouwen. Als antwoord melde het college gisteren dat de subsidie jaarlijks met 3% wordt afgebouwd, maar dat dit door een 'foutje' niet uit de begroting bleek.

In het verleden is afgesproken tussen het college en Lowlands dat zij een deel van de toeristenbelasting niet hoeven te betalen en in ruil daarvoor aan 'Dronten promotie' zouden doen. In 2007 constateerde het college dat van die promotie niet veel meer over was. Daarnaast was de gemeenteraad nooit eerder geïnformeerd en de toenmalig wethouder noemde dat "onrechtmatig".

Dat het subsidiebedrag toen van € 61.000,= in de begroting voor 2010 nog altijd € 59.364,= is verbaasd GroenLinks zeer. In de meerjarenbegroting was dit bedrag ook onverminderd in rekening gebracht voor de komende jaren. In antwoord op onze vraag gaf het college aan dat er jaarlijks met 3% zou moeten worden afgebouwd. In deze begroting gebeurd dit niet, maar daarbij vinden we 3% ook echt absurd weinig. Want dan duurt en nog dik 30 jaar voordat deze 'onrechtmatige' subsidie uit het verleden ook tot het verleden behoort. Dat is GroenLinks écht te lang!