Informatieverslag GroenLinks

Op 24 maart bracht GroenLinks al een samenvatting van onze inbreng bij de informateurs via deze website naar buiten. Nu de informateurs vandaag de vertrouwelijkheid van de verslagen hebben opgeheven publiceren we het hele verslag als aanvulling op onze eerdere samenvatting. GroenLinks steunt de oproep aan alle partijen om hun verslag openbaar te maken.