Woningbouw

Dronten moet zich gaan richten op het versterken van de kwaliteit van onze dorpen. In de eerste vijftig jaar van onze gemeente lag de nadruk op grote groei. De economische crisis en de ontwikkelingen op de woningbouw hebben deze  groei in zijn geheel doen verdwijnen. De gemeente zou een heroverweging moeten maken of nieuwbouwplannen waarmee nog niet is begonnen, geschrapt zouden kunnen worden.

Te Koop
Te Koop

Huisvesting van buitenlandse werknemers moet volgens GroenLinks plaatsvinden in de daarvoor door de gemeente aangewezen panden/woningen. Deze huisvesting dient conform de geldende regelgeving en voorschriften plaats te vinden en de werkgever/uitzendbureau is hiervoor verantwoordelijk. Het is een taak van de gemeente om dit nauwgezet te controleren.

Woningen die nog wel worden gebouwd krijgen een energieneutraal ontwerp, bijvoorbeeld door ze uit te rusten met zonnepanelen. De gemeente stelt dit verplicht voor projectontwikkelaars. Woningen moeten aanpasbaar worden gemaakt voor toekomstige levensloopontwikkelingen en toekomstig mogelijk noodzakelijke zorgaanpassingen. Bouwers die dit niet in hun ontwerpen willen meenemen worden door de gemeente uitgesloten. 

Huisvesting van ouderen dient in Swifterbant speciale aandacht te krijgen. Het snel realiseren van een woon-zorg-zone in het dorp is een prioriteit voor GroenLinks. Daarnaast willen we dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis en wijk kunnen blijven wonen. Levensloopbestendige huizen zijn daarom een must. In alle nieuwbouwprojecten moeten we hiernaar streven.