Maar weggebruikers zijn gewoontedieren, door middel van mobiliteitsmanagement proberen we de keuzes van individuen te beïnvloeden. Om bijvoorbeeld het autogebruik bij het naar school brengen van kinderen te ontmoedigen, faciliteren we het gesprek tussen scholen en ouders. Ook bij de grotere werkgevers zien we dit als een kansrijke benadering en wat te denken van de gemeentelijke organisatie. 

In nieuwe wijken wordt parkeren op eigen erf de norm, zodat woonerven niet langer vol staan met auto’s maar ruimte bieden aan fietsers, voetgangers en spelende kinderen. Bestaande parkeerplaatsen worden door de gemeente herstemd voor deelauto’s of oplaadpunten voor elektrisch vervoer als daarvoor een aanvraag wordt gedaan. De gemeente stimuleert deze ontwikkeling actief en maakt hier beleid voor. Parkeren bij winkelcentra blijft gratis.

GroenLinks kiest voor…

  • het beperken van overlast van auto’s 
  • het stimuleren van de fiets als alternatief voor de auto binnen de dorpen en OV voor grotere afstanden 
  • het beïnvloeden van individuele keuzes door middel van mobiliteitsmanagement 
  • het faciliteren van het gesprek tussen scholen en ouders, bij grote werkgevers en bij de gemeentelijke organisatie over het gebruik van de auto 
  • parkeren op eigen erf  
  • gratis parkeren bij winkelcentra 
  • het actief stimuleren van elektrisch vervoer 
  • voldoende faciliteiten voor elektrisch vervoer, meer oplaadpunten, ook in de wijken 
  • een buitenstopcontact bij iedere woning of kantoor voor elektrische en meer openbare oplaadpunten  
  • een gemeentelijke organisatie die 100% elektrisch rijdt