Duurzaamheid in het DNA van Dronten

Er wordt in onze gemeente door veel inwoners, bedrijven en organisaties al hard gewerkt aan initiatieven en projecten rondom duurzaamheid. Misschien doen we dit nog niet eens zo zeer voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen, kleinkinderen en voor alle generaties die nog na hen komen. Als er niets verandert, krijgen zij te maken met de desastreuze gevolgen van klimaatverandering en een verslechterde leefomgeving. De kunst is om dat vol te houden én om steeds meer mensen daarbij te betrekken. Het is tijd om duurzaamheid in het DNA van Dronten te verankeren; alles wat we doen, doen we zo duurzaam mogelijk.

In de top

De gemeente Dronten klimt zo naar de top op de ranglijst van duurzaamste gemeentes van Nederland. Zo'n ranglijst geeft inzicht op welke punten Dronten vooruitgang boekt, waar we achter blijven en waar de (beste) mogelijkheden liggen. Zo kunnen we samen bepalen op welke activiteiten we ons het beste kunnen en willen richten, op weg naar een duurzame samenleving.

GroenLinks kiest voor… 

  • het behoud van groene dorpen, windenergie voor iedereen, 
  • het stimuleren van biologische landbouw, 
  • een ambitieus klimaat- en energiebeleid en duurzaam bouwen.