Duurzame samenleving

Duurzame samenleving

We zijn op weg naar een duurzame samenleving. Een samenleving waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar behoeften en de mogelijkheid heeft zich vrij te ontwikkelen. Het welzijn van de mens, de omgeving (milieu en natuur) en de economie staan daarbij centraal. Nu en in de toekomst. Dit betekent dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten, zuinig omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en dierenwelzijn belangrijk vinden. We zijn zuinig op de groene ruimte en we willen het landschap niet volbouwen met nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen.

Duurzaamheid in het DNA van Dronten

Er wordt in onze gemeente door veel inwoners, bedrijven en organisaties al hard gewerkt aan initiatieven en projecten rondom duurzaamheid. Misschien doen we dit nog niet eens zo zeer voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen, kleinkinderen en voor alle generaties die nog na hen komen. Als er niets verandert, krijgen zij te maken met de desastreuze gevolgen van klimaatverandering en een verslechterde leefomgeving. De kunst is om dat vol te houden én om steeds meer mensen daarbij te betrekken. Het is tijd om duurzaamheid in het DNA van Dronten te verankeren; alles wat we doen, doen we zo duurzaam mogelijk.

In de top

De gemeente Dronten klimt zo naar de top op de ranglijst van duurzaamste gemeentes van Nederland. Zo'n ranglijst geeft inzicht op welke punten Dronten vooruitgang boekt, waar we achter blijven en waar de (beste) mogelijkheden liggen. Zo kunnen we samen bepalen op welke activiteiten we ons het beste kunnen en willen richten, op weg naar een duurzame samenleving.

GroenLinks kiest voor… 

  • het behoud van groene dorpen, windenergie voor iedereen, 
  • het stimuleren van biologische landbouw, 
  • een ambitieus klimaat- en energiebeleid en duurzaam bouwen.