Het antwoord daarop is even simpel als onbevredigend: het is een wettelijke mogelijkheid. De wetgever heeft gemeenten het recht gegeven belasting te heffen op honden. Dat is historisch zo gegroeid omdat honden in het verleden als werkdier werden beschouwd.

Dit belastingrecht is nooit door de Rijksoverheid afgeschaft en daarmee een belangrijke bron van inkomsten voor gemeenten geworden. 

Honden voorzieningen

Het is een misvatting dat hondenbelasting geheven mag worden om voorzieningen voor honden van te betalen. Het is een algemene heffing die de gemeente overal voor mag gebruiken. 

Afschaffen

Zolang deze mogelijkheid bestaat kan de gemeente deze belasting blijven heffen. In Dronten hebben VVD, SP, D66, ChristenUnie en Leefbaar Dronten in 2018 besloten om de hondenbelasting af te schaffen. GroenLinks was daar niet voor. Niet omdat we niet van de hondenbelasting af zouden willen, maar omdat er bij dit besluit geen voorstel zat op welke wijze we de ongeveer 300.000 euro die we daarmee ieder jaar mislopen wel gaan binnenkrijgen. Want dat geld is helaas wel nodig om de begroting op orde te houden.