Openbare Orde Dronten

Openbare orde en veiligheid

Onveiligheid en intolerantie verkleint de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veiligheid en ingrijpen op de plekken waar het mis gaat. Het voorkómen van criminaliteit is wat GroenLinks betreft beter. Het bestrijden van criminaliteit begint met preventie en voorlichting.

Vrije samenleving beschermen

We zetten in het bijzonder in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie. Want we zijn trots op onze open en vrije samenleving: die waarden moeten we beschermen. Het waarborgen van de veiligheid is weliswaar een primaire taak van de overheid, maar de gemeente kan het niet alleen af. De inzet van meerdere partijen is hierbij nodig. Door wijkbewoners daadwerkelijk invloed op hun omgeving te geven, door het aanstellen van wijkbeheerders, wijkagenten en jongerenwerkers en door het stimuleren van bedrijvigheid wordt de veiligheid in een wijk groter.

Goede afspraken

Goede afspraken met OFW, politie, welzijnsorganisatie, middenstand en bewoners over onderhoud en beheer en een actief toezicht op de naleving van regels en de bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige en schone omgeving. Als het toch echt fout gaat, dan moeten handhavers natuurlijk passend en professioneel optreden.

GroenLinks kiest voor… 

  • Inzet op preventie en heldere handhaving en een snelle aanwezigheid van de brandweer