Ondergrondse afval container Meerpaalplein

Afval

Afval is eigenlijk een grondstof. Daarom zet GroenLinks in op een circulaire economie waar alle reststromen zo veel mogelijk worden hergebruikt. Afval scheiden...

Lees meer
Huisvesting arbeidsmigranten De Drieslag Dronten

Arbeidsmigranten

Werknemers moeten kunnen rekenen op een eerlijk speelveld en arbeidsvoorwaarden moeten worden gerespecteerd. Arbeidsmigranten hebben veel waarde voor de...

Lees meer
AZC Dronten

Asielzoekers en vluchtelingen / statushouders

Asielzoekers zijn welkom in de gemeente Dronten. Dat moet niet alleen blijken uit het huisvesten op het Asielzoekerscentrum (AZC) of beschikbaar stellen van...

Lees meer
Elektrische auto's gemeente Dronten

Auto

Overlast van auto’s willen we zo veel mogelijk beperken. Binnen de dorpen stimuleren we inwoners om op de fiets naar de winkel te gaan en proberen we...

Lees meer
Banen van de toekomst

Banen van de toekomst

De gemeente heeft geen directe invloed op de economische dynamiek. Die wordt vooral bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en...

Lees meer
Bibliotheek

Bibliotheek

Elk van de drie dorpen heeft een bibliotheek en zo hoort het ook. Bibliotheken herbergen de wereld en maken die wereld beschikbaar. Voor iedereen, als het aan...

Lees meer
Warmonderhof

Biologische landbouw

De ruimte tussen onze dorpen is voor onze agrarische ondernemers, de boeren, en dat levert per seizoen een andere kijk op. Biologische landbouw groeit en bloeit...

Lees meer
Vader met spelende kinderen op het strand in Biddinghuizen

Bossen en stranden

De gemeente Dronten is mooi genoeg om lekker te kunnen recreëren. Er zijn bossen, stranden en aangename fietspaden. De stranden en voorlanden hebben onderhoud...

Lees meer
Brandweer vlag

Brandweer

GroenLinks is trots op de vrijwillige brandweerkorpsen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. De brandweer moet snel aanwezig zijn bij brand en andere...

Lees meer
Vermast Fotografie - Theater Meerpaal 1.jpg

Cultureel aanbod

Kunst en cultuur kunnen verrassen, stimuleren en inspireren; ze verrijken het leven. Een bloeiend kunstenklimaat draagt bij aan een vitale en creatieve...

Lees meer
De Meerpaal

De Meerpaal

De Meerpaal is een prachtig gebouw waar prachtige dingen gebeuren. Lasten als rente en aflossing moeten wat GroenLinks betreft los gezien worden van de...

Lees meer
Wegwijzers gemeentehuis Dronten

Dienstverlening en communicatie

In de dienstverlening van de gemeente staat een vriendelijke klantgerichtheid voorop. Dit zit in het DNA van de medewerkers. Vragen worden snel en adequaat...

Lees meer