Preventieve taken

Ook in de zorg is de uitgangspositie de zelfredzaamheid van onze inwoners geworden. Dit is op zich een goed uitgangspunt, maar we moeten accepteren dat iedereen een grens heeft, wat hij wel en niet zelf kan. Dat betekent dat we als overheid en gemeenschap inzien dat iemand het soms niet (meer) zelf redt. Inzet op preventie van ziekte door het bevorderen van een gezonde levensstijl en sociale samenhang is hierbij van groot belang. GroenLinks pleit dan ook voor versterking van preventieve taken.

Nu de grootste veranderingen in de zorg achter de rug zijn, moeten we goed de vinger aan de pols houden of het beleid dat is gemaakt in de afgelopen jaren aansluit bij de behoefte van onze inwoners. Zorg werkt alleen als de zorgvrager centraal wordt gesteld door de behandelaar(s) en medewerkers van de gemeente. 

GroenLinks kiest voor…

  • inzet op preventie van ziekte 
  • het bevorderen van een gezonde levensstijl 
  • een centrale positie van de zorgvrager bij behandelaars en de gemeente