Station Dronten

Vervoer

Zonder de auto kan onze maatschappij niet functioneren. Dit geldt zeker in het buitengebied van Dronten, dus voor noodzakelijk (liefst elektrisch) autoverkeer moet altijd ruimte blijven. Zo zien wij graag dat de grootste knelpunten in het verkeer worden aangepakt: Roggebotsluis en verbreding van de N50 bij Kampen. Tegelijk worden de nadelen van het toenemende autoverkeer steeds duidelijker zichtbaar.

GroenLinks wil daarom meer aandacht voor andere vormen van vervoer, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Ga fietsen, dat is goed voor lichaam en geest, voor het milieu en je portemonnee. Of kies de trein voor een snelle verbinding met heel Nederland. 

Faciliteiten verbeteren

Om de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken zetten we in op het verbeteren van faciliteiten. Voor de fiets kun je denken aan het verbeteren en uitbreiden van het (recreatieve) fietspadennetwerk en de parkeervoorzieningen. Door afhankelijkheid van aanbieders is voor de verbetering van het OV een flinke lobby nodig. Dan denken we uiteraard aan snellere verbindingen en aankomst- en vertrektijden, maar ook zoiets als een tweede kaartjesautomaat bij het station zou niet misstaan. Bovendien zien we kansen fiets en OV beter met elkaar te verbinden in de stationsomgeving.

GroenLinks kiest voor… 

  • een goed aanbod van openbaar vervoer, minder overlast van auto’s, meer elektrisch vervoer, een robuust fietspadennetwerk met voorzieningen en toegankelijkheid voor iedereen.