Voorzieningen op peil

We zijn liever een groot dorp met stadse allure dan een kleine stad met dorpse neigingen. Dronten ís namelijk geen stad maar een dorp, net als Biddinghuizen en Swifterbant. De bevolkingsopbouw en de mentaliteit onderschrijven dat. Maar laten we er niet omheen draaien: Biddinghuizen en Swifterbant zijn kleinere dorpen dan Dronten. En dus hebben beide dorpen minder of kleinere voorzieningen. Neemt natuurlijk niet weg dat er in Swifterbant en Biddinghuizen wel degelijk goede voorzieningen moeten zijn. De voorzieningen blijven hier minstens op het huidige peil, vooral als het gaat om de zwembaden, bibliotheken en de Multifunctionele Gebouwen (MFG’s). In Swifterbant wordt de komende jaren een MFG gebouwd, voor Biddinghuizen zien we een tweede fase voor ons. Voor de buurtschappen Ketelhaven, Roggebotsluis en Zuiderzee op Zuid geldt echter: geen echte dorpen, dus geen echte voorzieningen. Er zullen op die plaatsen geen voorzieningen worden aangelegd, buiten de wettelijk verplichte zaken om.

Wereldberoemd

Dronterland bestaat niet. Die aanduiding mag weg. Er bestaat wel een gemeente die Dronten heet, met drie dorpen die al met al sterk genoeg zijn om de unieke aspecten. Dus laten we bij public relations de twee kleinere dorpen niet te kort doen. Zo is Biddinghuizen wereldberoemd en een paar keer per jaar misschien wel de meest feestelijke stad van Flevoland tijdens Lowlands, Defqon en de Opwekking. En Swifterbant alom bekend door de culthuurhistorische waarde van het Rivierduingebied en de Swifterbantcultuur.

GroenLinks kiest voor…

  • ruimte voor verschillende woonwensen 
  • experimenten met alternatieve woonvormen als Tiny Houses en mantelzorgwoningen 
  • voldoende (sociale) huurwoningen 
  • toezicht op de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten in woonwijken 
  • huisvesting van studenten gebeurt (primair) op een campus bij school 
  • overleg tussen buurtbewoners, verhuurders en gemeente ten behoeve van prettig samenleven