Werk

Hoewel de gemeente Dronten een agrarische gemeente is en de (biologische) agrarische sector bijzonder belangrijk is, wil GroenLinks meer aandacht voor andere sectoren in de gemeente Dronten. Zo willen we de werkgelegenheid verbeteren door te investeren in het aantrekken van bedrijven met de banen van de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

We zien veel mogelijkheden in de bedrijfstak die verantwoordelijk is voor de bouw van de vele windmolens in Flevoland en het onderhoud daarvan. 

Naast de betaalde banen vindt GroenLinks dat niet betaald- of vrijwilligerswerk een belangrijke plaats inneemt in de samenleving. Niet betaald- en vrijwilligerswerk moet meer gewaardeerd worden. We moeten inzien dat voor sommige mensen een betaalde baan geen haalbaar doel is. 

GroenLinks kiest voor…

  • een sterke biologische agrarische sector 
  • stimuleren van het bieden van werk van de toekomst 
  • waardering voor niet betaald en vrijwilligerswerk