Werknemers

Werknemers moeten kunnen rekenen op een eerlijk speelveld en arbeidsvoorwaarden moeten worden gerespecteerd. Arbeidsmigranten hebben veel waarde voor de economie en passen binnen de Europese integratie. Alleen ligt verdringing van de Nederlandse werknemer op de loer. Arbeidsmigranten krijgen wat GroenLinks betreft dezelfde arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers.

Ook de huisvesting van arbeidsmigranten moet aan voorwaarden voldoen en is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de werkgever. Malafide uitzendbureaus worden geweerd. 

GroenLinks kiest voor…

  • een eerlijk speelveld voor werknemers 
  • huisvesting van arbeidsmigranten onder verantwoordelijkheid van werkgevers 
  • het weren van malafide uitzendbureaus