Wmo

Als een inwoner een aanvraag voor ondersteuning doet, wordt bekeken welke ondersteuning nodig is. Wat kan iemand zelf? Wat kunnen familie, vrienden of buurtbewoners doen? Uitgangspunt hierbij is wat GroenLinks betreft maatwerk. Geen mens is gelijk en daarom kunnen oplossingen niet standaard zijn. Als de standaardondersteuning onvoldoende aansluit bij de behoeften, kunnen mensen een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangen, waarmee zij zelf de regie kunnen voeren over hun ondersteuning of voorziening.

De eigen bijdrage voor de Wmo is inkomensafhankelijk. GroenLinks is daar niet op tegen, maar we moeten wel aandacht houden voor mensen die geconfronteerd worden met een stapeling aan eigen bijdragen van andere wetten, zoals de Wet langdurige zorg en de problemen bij het aanvragen van toepassing van de Toeslagenwet. Ondanks de enorme veranderingen en bezuinigingen in de Wmo, is de huishoudelijke hulp in Dronten nog steeds goed geregeld.

De kwaliteit en continuïteit van de huishoudelijke hulp moet gewaarborgd blijven. Huishoudelijke hulp komt wekelijks over de vloer en heeft daarmee ook een belangrijke taak: de signaleringsfunctie. Zij zien mogelijke veranderingen in de zorgvraag en leefomstandigheden.

GroenLinks kiest voor…

  • maatwerk bij uitvoering van de Wmo, afgestemd op behoeften van inwoners 
  • het waarborgen van continuïteit en kwaliteit van huishoudelijke hulp