Uitgelicht

Luchthaven Lelystad
Luchthaven Lelystad

GroenLinks Dronten is geen voorstander van een verdere uitbreiding van de Luchthaven Lelystad. Als enige partij in Dronten geeft GroenLinks al jaren aan dat de luchthaven voor onze gemeente enkel herrie, stank en (geluids)overlast zal betekenen, terwijl het niet de werkgelegenheid zal opleveren die nu wordt voorgespiegeld.

Al jaren wordt er gesproken over een mogelijke uitbreiding van de Luchthaven Lelystad. Was er aan het begin van deze eeuw nog sprake van een 'klein zakenvliegveld', inmiddels wordt er gesproken over een 'Twin-Luchthaven' van Schiphol die de overloop van Schiphol-verkeer moet kunnen opvangen. GroenLinks heeft zich al die jaren zowel lokaal, provinciaal als landelijk fel verzet tegen deze plannen. Het vliegverkeer betekent voor onze regio een dramatische achteruitgang van de woonkwaliteit terwijl daar in werkgelegenheid nauwelijks iets tegenover staat.

Werkgelegenheid 

Eind 2013 rekende de provincie erop dat de uitgebreide luchthaven maximaal 60 fulltime banen zou opleveren. Van deze maximaal 60 verwachte banen werken op dit moment al 20 mensen op de huidige luchthaven. Voor hooguit 40 nieuwe banen zullen duizenden inwoners van onze regio geconfronteerd worden met een forse toename van de geluidsoverlast. Vrijwel alle andere partijen in Dronten hebben de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad toegejuigd als 'belangrijke economische ontwikkeling'. GroenLinks gelooft daar niets van. Het aantal nieuwe baren valt zeer tegen en de kans dat de luchthaven zakelijke bedrijvigheid zal aantrekken is niet groot. Lelystad moet vooral de zogenaamde 'low budget airlines' als Easy Jet, Ryanair of Transavia gaan bedienen. Deze maatschappijen vliegen hoofdzakelijk op toeristische bestemmingen in Zuid-Europa. Zakelijke reizigers vliegen maar in zeer beperkte mate op deze trajecten waardoor Lelystad voor zakelijke vestiging niet bijzonder aantrekkelijk zal worden. 

De concept vliegroutes laten zien dat het overgrote deel van de vetrekkende vliegtuigen tussen Biddinghuizen en de Randmeren zullen doorvliegen om ter hoogte van Elburg flink het gas open te trekken omdat ze hoog over de Veluwe heen moeten. Juist dit gebied is de belangrijkste recreatieve zone van de gemeente Dronten. GroenLinks vreest dat de overlast die deze vliegtuigen met zich meebrengen de aantrekkelijkheid van ons Randmeergebied zo erg zal verstoren dat het mogelijk zelfs het einde van een aantal recreatieondernemingen kan betekenen. Voor onze gemeente zou het werkgelenheideffect van de Luchthaven Lelystad zelf een banenverlies kunnen laten zien, zo vreest GroenLinks.

'We blijven binnen de geluidsnorm'

Het argument dat politieke bestuurders gebruiken om te bewijzen dat de overlast echt heel erg mee zal vallen is dat we 'binnen de wettelijke geluidsnorm' blijven. Dat deze normen gehaald zullen worden zal GroenLinks ook niet bestrijden. Deze normen zijn vastgesteld voor bijvoorbeeld de gebieden rond Schiphol en er moet wel een enorme toename van omgevingsgeluid zijn willen die normen in Flevoland bereikt worden. De gemeente Dronten heeft jaren de slogan 'Rust, Ruimte en Groen' gebruikt om onze gemeente aan de man te brengen. Deze rust wordt met de komst van een grote Luchthaven in Lelystad ruw verstoord. Daarbij laten de ontwerp vliegroutes zien dat vooral Biddinghuizen de rekening van de Lelystadse ambities gepresenteerd krijgt. 

Gezien de stile van onze gemeente is de impact van een laag overvliegende Boeing 737 vele malen groter dan dat deze in de toch al drukke en volle Randstad is. Daarmee klopt het argument dat alles past binnen de wettelijke normen, maar neemt dat niet weg dat inwoners er veel overlast van zullen ondervinden. Ten opzicht van de bestaande woonkwaliteit is deze Luchthavenontwikkeling een dramatische verslechtering. 

Alternatieven 

GroenLinks is in zijn algemeenheid van mening dat er minder gevlogen zou moeten worden. Hoogwaardig openbaar vervoer via de hogesnelheidstrein is binnen Europa een redelijk alternnatief voor vliegen. De verbiningen met de HSL van Nederland naar de ons omrindende landen worden de komende jaren sterk verbeterd met het doortrekken van de Eurostar van London naar Amsterdam. Verbindingen met Brussel en Berlijn zijn er al enkele malen per dag. 

Regionale werkgelegenheid kan effectiever en groener worden gevonden in natuurontwikkeling. Het helaas afgeblazen Oostvaarderswold zou volgens cijfers van de provincie enkele honderden banen opleveren en ook het voorstel van de Flevolandse Statenfractie van GroenLinks om de Oostvaardersplassen tot Nationaal Park aan te wijzen becijfert een aanzienlijk hoger werkgelegenheidseffect dan de Luchthaven Lelystad. 

Verzet

GroenLinks verzet zich als sinds de jaren '90 van de vorige eeuw tegen de luchtkastelen over de Luchthaven. Zowel gemeentelijk, provinciaal als in de Tweede Kamer laten we al die tijd een duidelijk signaal horen dat de inwoners van Flevoland niets anders van deze luchthaven hoeven te verwachten dan enkel herrie, stank en overlast. 

Een zeer ruime meerderheid van partijen van met name CDA, VVD en PvdA steunen de plannen om de Luchthaven Lelystad te laten uitgoeien tot de zoveelste bulderbaan van Schiphol. GroenLinks zal zich hiertegen krachtig blijven verzetten! Alle steun is daarbij van harte welkom! Laat uw verzet zien in de stemhokjes van gemeenteraads-, Staten- en Kamerverkiezingen of word lid van GroenLinks!