Een opening van een nieuw vliegveld staat volgens GroenLinks haaks op de klimaatbestendige toekomst waar we naartoe moeten. ‘Het is waanzin om in deze tijd van klimaaturgentie een nieuw vliegveld te openen,’ vindt Suzanne Kröger. ‘Door salamitechnieken proberen ze een vliegveld dat niet rendabel is én slecht voor het milieu en de natuur erdoor te drukken.’

Herrie, stank en overlast
Als enige partij geeft GroenLinks al jaren aan de luchthaven voor onze gemeente enkel herrie, stank en geluidsoverlast zal betekenen, met alle nadelige gevolgen voor het milieu en onze gezondheid. GroenLinks zal zich blijvend inspannen om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken.