Nieuws

GroenLinks stelt vragen over rapport jeugdzorg

Jeugdzorg

‘Kinderen met complexe problemen ontvangen nog niet altijd op tijd de hulp die ze nodig hebben,’ schrijven ministers De Jonge en Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Dit blijkt uit het vorige week verschenen rapport over de jeugdbescherming en jeugdreclassering: ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. In diezelfde brief wordt een stelselwijziging aangekondigd, waarbij de zorg voor deze kinderen weer bij gemeenten weg wordt gehaald.

Lees verder

Verbazing windplan truc

Duurzame samenleving Dronten

GroenLinks heeft met verbazing kennis genomen van de truc die 'Windplan Groen' uithaalt om de stikstof uitstoot voor de bouw van het windpark te compenseren. Tijdelijk 20.000 eenden gaan houden om straks te zeggen dat je uitstoot compenseert is in onze ogen de wereld op zijn kop. 

Lees verder

Schooldakrevolutie: leren op zonnestroom

Zonnepanelen

Er is op de daken van onze basisscholen nog enorm veel ruimte voor zonnepanelen. Zonnepanelen zorgen niet alleen voor duurzame energie maar kunnen ook nog eens heel leerzaam zijn. Daarom roept GroenLinks op  tot een schooldakrevolutie, zodat kinderen zoveel mogelijk kunnen leren op (en van) zonnestroom.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over afwijzing verzoek COA

AZC Dronten

Het college geeft het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) geen ruimte om 300 extra opvangplekken te realiseren in het AZC Dronten. Als argumenten worden onder andere het ontbreken van een sluitende oplossing van het Rijk, een evenredige verdeling over Nederland en eerdere ingetrokken verzoeken van het COA aangehaald. Gaat bureaucratie hiermee boven onze verantwoordelijkheid bescherming te bieden aan mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging? Dat is één van de vragen die GroenLinks aan het college stelt over de afwijzing aan het adres van COA.

Lees verder

Geluk van inwoners in de begroting

Geluk van inwoners

Met een ‘Motie van geluk’ heeft GroenLinks tijdens de behandeling van de kadernota 2020 gevraagd om geluk van inwoners een plek te geven in de begroting. Zo komen de mensen áchter de cijfertjes weer in beeld en doorbreken we de jacht op economische groei. ‘Meer is namelijk niet altijd beter, groei is niet de enige oplossing en niet alles is uit te drukken in geld,’ met die woorden besloot raadslid Danieke van Baal haar betoog. Het college nam de motie over en zo wordt geluk al in de begroting van 2020 meegenomen.

Lees verder

Extra studentenhuisvesting is goede zaak

Vlag van de gemeente Dronten

GroenLinks is tevreden met het voornemen van de Aeres Hogeschool om 250 studentenkamers op het eigen terrein te gaan realiseren. Dat is een eerste goede stap om te komen tot vermindering van overlast in de wijken.

Lees verder

Pagina's