Nieuws

Kevin Mol verlaat de gemeenteraad

Kevin Mol

Door een verhuizing per 1 juli aanstaande zal GroenLinks gemeenteraadslid Kevin Mol niet terugkeren in de gemeenteraad. De laatste maanden was Kevin helaas al afwezig wegens het herstellen van een burn-out. 

Lees verder

Vragen over de Luchthaven

Verkeerstoren Luchthaven Lelystad

GroenLinks heeft actuele vragen ingediend over de mogelijk snellere doorgroei van de Luchthaven Lelystad. Naar aanleiding van het jaarverslag van de Alderstafel hebben we zorgen dat de gemaakte afspraken over een geleidelijke groei naar 25.000 vliegbewegingen en daarna een evaluatiemoment onder druk komen te staan. Daarom willen we van het college weten hoe ze toeziet op de afspraken.

Lees verder

GroenLinks wil duidelijkheid over project Nieuwe Natuur

Natuur

De provincie Flevoland heeft geld beschikbaar gesteld voor natuurontwikkelingsplannen binnen het project 'Nieuwe Natuur'. In Dronten worden er plannen ontwikkeld aan de Oostkant tussen het Roggebotzand en het Spijkbos om nieuwe natuur te onwikkelen. De gemeente moet hiervoor tijdig plannen in leveren en GroenLinks heeft aanhoudende zorgen over de voortgang. In de commissie van onderdag willen we uitleg. 

Lees verder

GroenLinks wil XL de Ateliers behouden

WijLand Festival 2016

Vriend en vijand zijn het er over eens dat XL de Ateliers de afgelopen jaren veel heeft betekend voor de kunstuitingen en voor het culturele aanbod in Dronten.De afgelopen tijd is er met veel inzet van zowel de gemeentelijke organisatie als van XL de Ateliers gezocht naar een mogelijke verplaatsing. We vinden het jammer dat het college weinig mogelijkheden meer ziet. Zolang er mogelijkheden zijn willen we dat er gezocht blijft worden naar een oplossing en behoud van XL voor Dronten. 

Lees verder

Economische visie onder de maat

Sociaal Economische Visie Dronten

De economische visie die het college in de commissie aan de gemeenteraad voorlegde vinden we ruim onvoldoende. Wat ons betreft had deze zogenaamde visie ook niet naar de gemeenteraad ter besluitvorming gestuurd hoeven worden. De commissie kan alleen maar besluiten met unaniemiteit omdat er geen stemprocedure is. Daarmee kon het CDA als enige afdwingen dat het alsnog naar de gemeenteraad gaat, 

Lees verder

Pagina's