Nieuws

Voorbehoud bij begroting 2019

Hondenbelasting

GroenLinks heeft ingestemd met de begroting voor 2019, maar daarbij wel één voorbehoud gemaakt. Het afschaffen van de hondenbelasting vinden we een onverantwoorde maatregel die we niet kunnen betalen en daarom niet de steun van onze fractie kan krijgen. 

Lees verder

Subsidie van 1 euro lost probleem theater op

Op initiatief van GroenLinks krijgt de Meerpaal vanaf volgend jaar 1 euro subsidie voor het theater en wordt het theater voortaan beschouwd als gesubsidieerde activiteit. Daarmee lossen we technisch een lang slepend probleem op waardoor de Meerpaal al jaren verlies maakt.
 

Lees verder

Drontenaar krijgt directe invloed op begroting

Eurobiljetten

Hoe zou jij 100.000 euro besteden? Binnen de begroting van 2019 heeft de gemeenteraad, op initiatief van GroenLinks, dit bedrag beschikbaar gesteld aan inwoners. Zij kunnen met plannen komen voor besteding en begroten hiermee een deel van de gemeentelijke uitgaven zélf. Het is voor het eerst dat Drontenaren zo direct financiële invloed krijgen.

Lees verder

Geen sticker = geen reclame

Danieke van Baal overhandigt het initiatiefvoorstel aan wethouder Ton van Amerongen

Om afval te verminderen wordt het huidige systeem bij de bezorging van huis-aan-huis folders omgedraaid: alleen met een JA-JA-sticker mag er reclame worden bezorgd. Geen sticker = geen reclame. Tenminste... als het aan GroenLinks ligt. Tijdens de Drontense Dag van de Duurzaamheid overhandigde GroenLinks een initiatiefvoorstel met dit idee aan wethouder Ton van Amerongen.

Lees verder

Flinke stap in klimaatdoelstellingen door windplan Groen

Voor- en tegenstaders van windplan Groen

De realisatie van windplan Groen betekent voor Dronten een flinke stap in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk. Deze flinke stap op weg naar een duurzame samenleving was tijdens de behandeling in de raadsvergadering van doorslaggevend belang voor GroenLinks. De fractie stemde dan ook in met het voorkeursalternatief.

Lees verder