In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld de komende tien jaar minstens 100.000 woningen te gaan bouwen in de provincie Flevoland. De gemeente Dronten wordt daarin bij naam genoemd. In mei 2020 heeft de gemeenteraad in een eerste bijeenkomt hard op nagedacht over mogelijke scenario’s waarbij inwonersaantallen tussen de 60 en 80.000 inwoners de revue passeerden.  

Oordeel aan inwoners 

GroenLinks wil dat de inwoners van de gemeente Dronten een stem krijgen in de keuze welk groeiscenario uitgewerkt gaat worden. Daarom hebben we het college gevraagd een concept raadsvoorstel te maken waarin één voorkeursvariant wordt uitgewerkt naast een aantal andere uitgewerkte opties. Dat voorstel moet dan via een referendum aan de bevolking worden voorgelegd voordat de gemeenteraad hierover een definitief besluit neemt. 

Voorbereiding 

Voor het houden van een referendum is een onafhankelijke referendumcommissie nodig die de organisatie op zich neemt. We hebben het college gevraagd om vooruitlopend op een besluit om al dan niet een referendum te gaan houden wel vast de voorbereiding daarvan op te starten door leden voor een referendumcommissie te zoeken. Zodra de gemeenteraad dan besluit dat er een referendum zal komen kan deze commissie meteen van start met de organisatie.