Dat zal een enorme opgave betekenen voor de gemeente en onze inwoners. Want de groei met 20.000 inwoners in tien jaar is te vergelijken met de groei zoals we deze hebben meegemaakt tussen 1981 (20.303 inwoners) en 2010 (39.790 inwoners). Wat we toen in dertig jaar zijn gegroeid zouden we nu in tien jaar moeten realiseren. 

GroenLinks denkt dat dit kan. Maar wel onder voorwaarden. Bijvoorbeeld dat onze inwoners inspraak en het laatste woord krijgen in dit besluit. Het geluk van inwoners is het uitgangspunt van ons handelen. Daarom moeten onze inwoners ook bij zo’n enorme groei gelukkig blijven in onze gemeente. 

Rijksinvestingsgelden

Dat betekent dat er naast woningen ook Rijksinvestingsgelden beschikbaar moeten komen. Geld van het Rijk dat de gemeente kan investeren voor aanpassingen in de openbare ruimte en in het opzetten van voldoende maatschappelijke voorzieningen. Ook zouden deze gelden ingezet moeten kunnen worden om verliezen op te vangen als we bijvoorbeeld bedrijventerreinen willen ombouwen tot woonwijk. Zoals bijvoorbeeld in het Hanzekwartier. Want we kunnen dit als gemeente financieel niet op eigen kracht. 

Dorp(en)

We zijn liever een groot dorp met stadse allure dan een kleine stad met dorpse neigingen. Dronten ís namelijk geen stad maar een dorp, net als Biddinghuizen en Swifterbant. De bevolkingsopbouw en de mentaliteit onderschrijven dat. Maar laten we er niet omheen draaien: Biddinghuizen en Swifterbant zijn kleinere dorpen dan Dronten. En dus hebben beide dorpen minder of kleinere voorzieningen. 

Wij zien kansen met de groei van onze gemeente om deze juist ook in Biddinghuizen en Swifterbant plaats te laten vinden! Wat ons betreft groeien de bestaande dorpen met 30% ten opzichte van de bestaande (geplande) situatie. Vooral Biddinghuizen en Swifterbant verdienen deze groei die een belangrijke bijdrage zal leveren aan het versterken van de voorzieningen. Door de groei in Dronten ook beperkt te houden voorkomen we dat het evenwicht tussen de kenen bewaard blijft.  

Om het karakter van onze dorpen te kunnen bewaren vinden we dat er grenzen aan de groei zitten. In deze plannen houden we daarom nog een huisvestingsbehoefte van ongeveer 8000 mensen over. Wat GroenLinks betreft zou daar creatief naar gekeken moeten worden. Voor ons zou daarmee het ontstaan van een kleine nieuwe kern best bespreekbaar zijn. 

Onbevangen durven kijken

Daarbij moeten we ook onbevangen durven kijken naar de knelpunten die dit oplevert en bijvoorbeeld willen durven nadenken over het verplaatsen van het winkelcentrum van Swifterbant naar een meer centraal gelegen plaats. Hoe en waar zal vooral door Swifterbant zelf moeten worden uitgedacht en bepaald. 

Maar ook naar kansen om wijken te herstructureren en op te knappen. Daarmee komt er ook in de bestaande wijken een diverser woningaanbod voor jongeren of ouderen met een meer levensloop bestendige woningbouw. 

Ook zou er gedacht kunnen worden aan verouderde industrieterreinen zoals ten noorden van het station in Dronten, Spelwijk in Swifterbant of de Havenweg in Biddinghuizen. De Rijksinvesteringsgelden zouden dit financieel haalbaar moeten maken zodat onze dorpen kwalitatief verder worden versterkt. 

Pionieren 2.0 

Maar niet alleen in stenen, ook in onze samenleving moet dan worden geïnvesteerd. Want alle inwoners moeten kunnen blijven meekomen. Het moet aantrekkelijk zijn om in de gemeente Dronten te willen wonen. 

Dus is de opgave is groter dan het bouwen van woningen alleen. Deze wijken moeten ruimte hebben voor kinderen om te spelen in de natuur. Er moet ruim kunst in de openbare ruimte komen. Verenigingsleven moet worden versterkt en bewonersinitiatieven ruim kunnen worden ondersteund om de nieuwe dorpsgenoten te leren kennen en in de gemeenschap te kunnen opnemen. 

Groei in Dit tempo vraagt om een nieuwe vorm van pionieren. Dat zit ons als Dronten in het DNA en daar zijn we juist niet bang voor, we zien de kansen en willen die, samen met onze inwoners grijpen. 

GroenLinks zet in op geluk door: 

  • een gepaste groei van onze gemeente naar maximaal 60 tot 65.000 inwoners
  • alle drie de dorpen groeien maximaal 30%
  • te onderzoeken of een nieuw dorp in onze gemeente haalbaar is
  • een referendum over de maximale groei van het aantal inwoners
  • investeringen in de samenleving om mee te kunnen groeien met het nieuwe inwonersaantal