Paul staat voor... 

Op mijn 13e werd ik vrijwilliger voor Greenpeace en stond jaren op markten en braderieën om voorlichting te geven over het werk van de milieuorganisatie. Als actievoerder voerde ik onder andere actie tegen walvisjacht, in Parijs tegen de kernproeven van Frankrijk, tegen genetische manipulatie, giftige stoffen, kernenergie en klimaatverandering. Als campagnemedewerker werkte ik aan oerbossen, genetische manipulatie en een onderzoek naar gifstoffen in regenwater. De overstap van de dynamiek bij de internationale milieubeweging naar de gemeenteraad was niet eens zo groot. In een gemeente als Dronten, met drie kernen en een zeer groot buitengebied, komt een ongelofelijke veelheid aan onderwerpen langs bij de gemeenteraad. Van de strijd tegen een luchthaven in Lelystad tot de zorg voor groene wijken waarin kinderen onbekommerd kunnen spelen.

Paul droomt van... 

In de politiek mag je onbekommerd streven naar het hoogste ideaal en daaraan je handelen toetsen. Voor mij is dat een ‘volhoudbare’ samenleving. Volhoudbaarheid is de Zuid-Afrikaanse term voor wat wij doorgaans ‘duurzaamheid’ noemen. Maar deze term is zo veel treffender voor de samenleving waarnaar ik als GroenLinkser zou willen streven. Een volhoudbare samenleving is er een waarin mensen het leven volhouden omdat ze rond kunnen komen van een inkomen uit een baan, of als die er even niet is, een fatsoenlijke uitkering. Een samenleving waarin je, als je te pech hebt ziek te zijn, voldoende zorg krijgt om een ziekte te kunnen volhouden en hopelijk te kunnen trotseren en overwinnen. Een economie die vol te houden is voor toekomstige generaties, waarbij wij nu niet leven op de pof en lasten doorschuiven naar de toekomst. Een wereld die ook voor de generaties na ons eenzelfde gevoel van eindeloze natuurlijke hulpbronnen lijkt te hebben als dat voor ons het geval is. Een samenleving waarin het leven niet alleen vol te houden is, maar waarin je prettig, ontspannen, liefdevol en leuk kunt (samen)leven.

Paul kiest voor... 

Mijn meest favoriete GroenLinks-slogan is nog altijd ‘knokken voor wat kwetsbaar is’. Daarin wordt voor mij precies verwoord wat wij in de politiek nastreven als GroenLinksers. Het groot kapitaal, de ondernemers en het ‘Old Boys Network’ van de service clubs regelen hun eigen zaakjes wel. Die hebben daar politiek de VVD en het CDA ook nog voor. Maar de kwetsbare waarden als onze sociale voorzieningen,  natuur en milieu of kunst en cultuur zijn veel minder goed in staat om van zich te laten horen. Dat is niet de franje die het leven mooi maakt, maar het cement om onze samenleving bijeen te houden. Daarvoor ga ik iedere dag weer gemotiveerd de deur uit!

In de gemeenteraad houdt Paul zich bezig met:

 • Geluk
 • Milieu en duurzaamheid
 • Luchthaven Lelystad
 • Kunst en cultuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Landbouw
 • Financiën
 • Waterbeleid
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Sport
 • ICT en informatiseringsbeleid
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatie en toerisme
 • Volksgezondheid
 • Communicatie en Citymarketing 

Contact met Paul: 

E-mail: p.vermast@dronten.nl 
Twitter: @paulvermast
Facebook: Paul Vermast
Instagram: Paul Vermast 
Weblog: www.paulvermast.nl