Griffie

De afgelopen jaren heb ik, bijvoorbeeld als voorzitter van de werkgeverscommissie voor de griffier hier in Dronten, de kans gekregen om meer van de politiek-bestuurlijke kant te ervaren. Zeker ook afgelopen jaren waarin ik als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van de Vertrouwenscommissie en voorzitter van presidium vol aan de bak moest in veel verschillende rollen en een politiek-bestuurlijk complexe situatie. Daarbij ontdekte ik in toenemende mate dat ik in dat bestuurlijke werk misschien wel meer plezier heb dan in het politieke spel in de raad.

Tijd voor verandering

Komende augustus is het 19 jaar geleden dat de raad mij benoemde als burgerraadslid voor GroenLinks. Sindsdien draai ik onafgebroken mee in de raad van Dronten, maar kan ik het aantal raadsvergaderingen dat ik heb gemist op één hand tellen. Na de gemeenteraadsverkiezingen had ik goede hoop onze partij nog in het college te kunnen helpen. Dat had ik een mooie bekroning op het werk gevonden. Dat mocht -zoals jullie weten- niet zo zijn. Ik betreur dat nog altijd zeer. Maar ik had voor de verkiezingen al besloten dat dit mijn laatste periode zou zijn.

Het is mooi geweest

Met Danieke hebben we een fantastische en capabele nieuwe fractievoorzitter met een sterk mandaat van onze kiezer, waar ik met veel vertrouwen het voorzitterschap aan uit handen geef. Liever nog had ik misschien meer tijd gehad om haar voor te bereiden op deze dag, maar het loopt anders. Het is mooi geweest, ik ga iets nieuws doen. In het volle vertrouwen dat de fractie dat aankan.

Overdracht

De komende maanden blijf ik raadslid en draag ik zowel binnen als buiten GroenLinks de taken over die ik heb. Natuurlijk ben ik de komende ALV aanwezig om jullie te spreken en toe te lichten als daar behoefte aan is. Voor nu wil ik jullie enorm bedanken voor de vriendschap die ik de afgelopen 19 jaar binnen onze afdeling heb gevoeld. Voor het vertrouwen dat jullie me hebben gegeven. Voor het plezier dat we veelal hebben gemaakt. Waarbij ik onwillekeurig toch zeker ook moet denken aan voorgangers als Piet, Mieke, Theo en in het bijzonder Cebus. Zij hebben de weg bereid en we missen ze nog vaak!

Dank voor de afgelopen jaren, maar we gaan elkaar vast nog zien binnenkort!

Hartelijke groet,

Paul