Nieuws

Drontenaar krijgt directe invloed op begroting

Eurobiljetten

Hoe zou jij 100.000 euro besteden? Binnen de begroting van 2019 heeft de gemeenteraad, op initiatief van GroenLinks, dit bedrag beschikbaar gesteld aan inwoners. Zij kunnen met plannen komen voor besteding en begroten hiermee een deel van de gemeentelijke uitgaven zélf. Het is voor het eerst dat Drontenaren zo direct financiële invloed krijgen.

Lees verder

Geen sticker = geen reclame

Danieke van Baal overhandigt het initiatiefvoorstel aan wethouder Ton van Amerongen

Om afval te verminderen wordt het huidige systeem bij de bezorging van huis-aan-huis folders omgedraaid: alleen met een JA-JA-sticker mag er reclame worden bezorgd. Geen sticker = geen reclame. Tenminste... als het aan GroenLinks ligt. Tijdens de Drontense Dag van de Duurzaamheid overhandigde GroenLinks een initiatiefvoorstel met dit idee aan wethouder Ton van Amerongen.

Lees verder

Flinke stap in klimaatdoelstellingen door windplan Groen

Voor- en tegenstaders van windplan Groen

De realisatie van windplan Groen betekent voor Dronten een flinke stap in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk. Deze flinke stap op weg naar een duurzame samenleving was tijdens de behandeling in de raadsvergadering van doorslaggevend belang voor GroenLinks. De fractie stemde dan ook in met het voorkeursalternatief.

Lees verder

Pleidooi voor vertrouwen

Tijdens de algemene beschouwingen heeft Danieke van Baal een pleidooi voor vertrouwen gehouden. 'We gaan er van uit dat mensen deugen, goede intenties en goede ideeën hebben. Of het nu gaat om de inrichting van de eigen straat, flexibiliteit in sociale voorzieningen of nieuwe kansen voor ondernemers. Ongeacht de uitkomst. Want controle is goed, maar vertrouwen is mooier.'

Lees verder

Johan Banis voorzitter GroenLinks Dronten

Johan Banis

De Algemene Ledenvergadering heeft een nieuw bestuur benoemd. Johan Banis is de nieuwe voorzitter, Leo Broekhuis heeft het secretariaat op zich genomen en Anna van den Enden blijft penningmeester. 

Lees verder