Op 1 april 2015 is het luchthavenbesluit voor de Luchthaven Lelystad van kracht geworden. Daarmee werd het definitief mogelijk om een luchthaven in Lelystad te openen. Belanghebbenden kunnen tot 5 jaar na dat moment een schadeclaim indienen als ze schade hebben ondervonden. De situatie bij Lelystad Airport is bijzonder omdat er (gelukkig) nog altijd niet gevolgen wordt met groot handelsverkeer (vakantievluchten). Dus er is nog geen schade en het is nog niet te voorspellen of groot de eventuele schade zal zijn. Toch loopt de termijn om een schadeclaim te kunnen indienen op 31 maart 2020 af. 

Kom nu in actie 

Omdat voor inwoners van Biddinghuizen, Dronten-west en Swifterbant de kans meer dan reeël is dat er schade kan ontstaan, is het van het grootste belang nu in actie te komen! Mocht het zo blijken te zijn dat je woning in waarde daalt of er andere schade ontstaat als de luchthaven onverhoopt tóch open gaat. Dan kun je tegen die tijd toch nog een schdeclaim indienen, als je nu een zogenaamde stuitingsbrief stuurt. 

Stuiting 

Om te voorkomen dat de vordering op vergoeding van de schade verjaart moet je het ministerie nu een brief sturen waarin je jezelf beroept op artikel 3:317 van het Burgerlijk Wetboek, en de zin van artikel 12 Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019. Daarmee heb je jouw recht om na de termijn van vijf jaar alsnog een schadeclaim in te dienen veiliggesteld. Als je dat niet doet en je hebt straks toch schade; dan heb je geen recht meer op schadevergoeding. 

Voorbeeldbrief 

De gemeente Heerde heeft voor haar inwoners een uitstekende en duidelijke voorbeeldbrief gemaakt. Als je daar jouw gegevens invult en deze aangetekend (!) per post naar het ministerie stuurt heb je jouw rechten goed gewaarborgd. 

De voorbeeldbrief is hieronder te downloaden.