Aan de leden

Hebben jullie dat ook? Het gevoel om in een surrealistische wereld te leven? Een wereld waarin de verhaallijn van de film waarin je zit niet altijd meer lijkt te kloppen? Want er zijn plekken, zoals de ziekenhuizen, waar het fors crisis is. Plaatsen met grote zorgen en verdriet om zieke of overleden dierbaren. Mensen in verzorgingshuizen die geen familie meer op bezoek mogen krijgen.

Maar ondanks dat we ons hebben moeten aanpassen en alle evenementen zijn afgelast gaat er ook heel veel vrij normaal door. Soms zou ik bijna kunnen vergeten dat er iets heel bevreemdends aan de hand is. Behalve misschien de geweldig mooie blauwe luchten zonder wolken en strepen.  Ik loop buiten veel met mijn neus hoog in de lucht om daar naar te kijken en - toch ook wel - erg van de te genieten. 

Gemeenteraad

Ook voor de gemeenteraad heeft de Covid19-pandemie gevolgen. Omdat de commissie van maart alleen maar akkoordstukken kende werd de raadsvergadering afgelast. Afgelopen maand hebben we voor het belangrijkste deel schriftelijk vergaderd. Verdeeld over verschillende dagen getypte teksten naar de griffie sturen, alles lezen en daarop dan weer een reactie schrijven. En voor de raadsvergadering hebben we creatief gebruik gemaakt van de wet. Op woensdagmiddag tijdens de lunch werd een raadsvergadering uitgeschreven waarbij geen raadslid kwam opdagen. Om op donderdagavond op ‘de normale tijd’ een raadsvergadering te houden met alleen de acht fractievoorzitters. Daarmee voldeden we aan de wettelijke quorumvoorwaarden om besluiten te kunnen nemen.

Laat ik eerlijk zijn: ik vond het helemaal niets. Want schriftelijk kun je geen debat voeren. Ook kun je op geen enkele wijze zichtbaar een invulling geven aan de volksvertegenwoordigende rol die je als raadslid hebt. En misschien is dat juist nu wel extra belangrijk!

Gelukkig gaan we vanaf de maand mei weer ‘gewoon’ aan het werk! Hoewel, echt gewoon is het allemaal natuurlijk niet. De fractievergaderingen houden we online. Maar de commissievergaderingen gaan ‘gewoon’ weer plaatsvinden in de raadzaal. Maar wel aangepast. Alleen woordvoerders per fractie bij het onderwerp. Daarna een schorsing zodat fracties van woordvoerder kunnen wisselen. Iedereen op ruim 1,5 meter afstand en geen publiek. Alles is live op internet te volgen. Daarna, aan het einde van de maand, voor het eerst een digitale gemeenteraadsvergadering met alle gemeenteraadsleden. Dan kan iedereen gewoon meestemmen.

Toekomst

Het is een werkbare manier waar ik blij mee ben. Want we weten niet hoe lang dit nog zal duren. Ik hoop dat we na de zomer weer terug kunnen naar een ‘normaler regime’. Maar de toekomst is -ook wat dat betreft- in nevelen gehuld.

Voor nu kan ik jullie alleen maar vragen wat anderen al talloze keren hebben gedaan: doe voorzichtig, houd afstand en blijf gezond! Mocht je iets aan me kwijt willen, iets willen delen, zorgen uiten of vragen hebben: voel je vrij om contact met me op te nemen. Dat was altijd al zo, maar nu zeker!

Ik wens jullie alle goeds!

Paul Vermast