Een groep kinderen zoekt in de bosjes naar insecten, papa en mama pimpelmees vliegen af en aan bij een nestkastje en midden op het plein liggen takjes gesorteerd van kort naar lang. Zo ziet een groen schoolplein er uit. Op scholen leeft meer en meer de wens om het schoolplein te vergroenen. GroenLinks wil dat de gemeente hierbij een steuntje in de rug geeft, ook financieel. Daarom hebben wij het initiatiefvoorstel ‘Groene schoolpleinen’ ingediend.

Spelen in een groene omgeving maakt kinderen slimmer, creatiever en fitter. De natuur is dichtbij. Er is plek voor vogels, insecten en het versterkt de biodiversiteit. Kinderen beleven de natuur elke dag en krijgen toffe buitenlessen. Het traject van een grijs- naar een groen en avontuurlijk schoolplein is mooi, maar ook intensief én kostbaar. Via bijeenkomsten, ontwerpen maken, kinderen mee laten ontwerpen, ouders betrekken en fondsenwerving volgt de aanleg en het onderhoud. GroenLinks wil dat de gemeente initiatieven vanuit scholen niet alleen ondersteunt in de rol van adviseur en sparringpartner, maar ook financieel.

Subsidie

In ons initiatiefvoorstel vragen we het college om een subsidie beschikbaar te stellen van maximaal €7.500,- per schoolplein. Scholen kunnen dit bedrag inzetten voor een groene (her)inrichting van (een deel van) het plein óf voor de doorontwikkeling van het groen dat ze al hebben. We vinden het belangrijk dat scholen aangeven hoe het groene schoolplein een verbetering is voor planten en dieren, hoe het gebruikt wordt om buitenlessen te geven en hoe ze het groene schoolplein gaan beheren.

Het initiatiefvoorstel wordt waarschijnlijk in april behandeld.