Haar wieg stond in Biddinghuizen en ze groeide op in Dronten, waar ze - behalve voor haar studie - nooit meer wegging. Geboren in een echte pioniersfamilie voelt Danieke zich nauw verbonden met de ontwikkeling van onze dorpen en de mensen die er wonen. Samen met haar vriend Ferry, zoon Viggo en dochter Vesper woont ze in een heus gemeentelijk monument. Als ondernemer wil Danieke de wereld een stukje mooier maken. Ook in de politiek heeft ze die ambitie. Voor onze kinderen, kleinkinderen en de generaties die nog na hen komen. Sinds september 2017 maakt ze dan ook onderdeel uit van de GroenLinks fractie, eerst als burgerraadslid en sinds 2018 als raadslid.

Staat voor...

Eerlijk delen, gelijke kansen, zorg voor elkaar...  allemaal belangrijke waarden die ik vanuit huis mee kreeg. Ik vermeng deze sociale waarden met groene idealen. Dat doe ik als ondernemer en in de politiek, maar zeker ook in het dagelijkse leven. Ik werk als zelfstandig communicatieadviseur om groene en duurzame projecten onder de aandacht te brengen.

Droomt van...

Ik droom van een wereld waarin mensen weer tevreden kunnen zijn, zonder hun ambities te verliezen. Waarin kinderen helpen in de buurtmoestuin net zo waardevol is als de betaalde kantoorbaan. Meer is namelijk niet altijd beter, groei is niet de enige oplossing en niet alles is uit te drukken in geld. Voor Dronten betekent dit dat iedereen een bijdrage mag leveren, zich gewaardeerd voelt en kansen kan benutten. En waar nodig... helpen we een handje! Maar het betekent ook dat we niet op een te grote voet leven, niet meer gebruiken dan we nodig hebben en we hergebruik en bescherming van natuurlijke bronnen centraal stellen.

Kiest voor...

Een gemeente waar we weer vertrouwen hebben in elkaar. Waar mensen aan tafel worden gevraagd omdat hun inbreng en ideeën op waarde geschat worden. Waar mensen weer invloed hebben op hun eigen omgeving. Of het nu gaat om de inrichting van de eigen straat, flexibiliteit in sociale voorzieningen of nieuwe kansen voor ondernemers. Een gemeente dus, waar mensen de ruimte krijgen voor hun eigen dromen.

Stemt 16 maart GroenLinks omdat...

De weg naar een duurzame samenleving op sociaal, ecologisch en economisch vlak, is onlosmakelijk verbonden met groene en linkse keuzes. Keuzes die wij voor Dronten zo goed mogelijk proberen te maken, met altijd het geluk van onze inwoners op het vizier. 

In de gemeenteraad houdt Danieke zich bezig met

 • Geluk
 • Sociaal Domein
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Inwonersparticipatie
 • Onderwijs
 • Afvalverwerking
 • Windmolenbeleid
 • Wijkgericht werken
 • Dienstverlening
 • Accommodatie beleid en beheer
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ontwikkelingen
 • Ruimtelijke realisatie en beheer
 • Bedrijfsvoering