De GroenLinks fractie heeft afgelopen donderdag ingestemd met het bestemmingsplan dat de komst van een Lidl in Dronten-West mogelijk maakt. De enige ruimte die er nog was om een afweging te maken waren argumenten op grond van een goede ruimtelijke ordening. Op basis daarvan waren er geen tegenargumenten te verzinnen en dus hebben we ingestemd. Met een dubbel gevoel. We gunnen Dronten-West een Lidl, maar hebben zorgen over Swifterbant. En ook de politieke besluitvorming geeft ons ongemak. 

Lidl in Dronten-West 

Bijna een kwart van alle inwoners van onze gemeente woont in Dronten-West. De wijk is daarmee groter dan de dorpen Biddinghuizen of Swifterbant. Dus dat er een wens is voor versterking van het winkelaanbod kunnen we goed begrijpen. GroenLinks gunt 'West' ook een tweede supermarkt. Vanuit dat oogpunt zijn we blij met de komst van een discountsupermarkt zolas de Lidl. Ook de appartementen die in dit project worden gerealiseerd zijn erg welkom. 

Omdat er ook geen enkel argument vanuit de ruimtelijke ordening is om hier tegen te zijn, hebben we als GroenLinks met overtuiging ingestemd met dit bestemmingsplan. 

Politieke besluitvorming 

Waar we wel een ongemakkelijk gevoel bij houden is de politieke besluitvorming over de komst van de Lidl. Na aanvangkelijk enthousiasme (we gunnen het Dronten-West) werd dat wel een beetje getemperd. Doordat duidelijk werd dat het voor Swifterbant wel eens een erg ongunstge ontwikkeling zou kunnen worden. Op verschilleende momenten heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd op welk moment we een afweging van alle belangen zouden kunnen maken. Steeds werd er gezegd dat dit op een later moment zou zijn. Dit omdat er op dat moment allen naar de ruimtelijke ordening, of naar procedures werd gekeken. Alleen bleek nu dat er opnieuw geen vrije afweging gemaakt kon worden. Daarmee is de raad op enig moment verkeerd ingelicht. Of toch op het verkeerde been gezet. In politieke zin is dat ernstig, maar het is onmogelijk aan te geven wanneer en door wie dat dan precies is gebeurd. 

De GroenLinks fractie houdt om deze reden een vieze smaak over aan deze besluitvorming. Dat betreuren wij ten zeerste. 

Swifterbant 

Zorgen zijn er voor Swifterbant. De winkelstructuur van het dorp is kwetsbaar en de komst van een Lidl in Dronten-West kan deze structuur verder aantasten. Met alle gevolgen van dien, zoals het mogelijk verdwijnen van winkels uit het dorp. Daarom waren we mede-indiener van de motie van PvdA, VVD en ChristenUnie die vraagt om een visie op Swifterbant.