Er is op de daken van onze basisscholen nog enorm veel ruimte voor zonnepanelen. Zonnepanelen zorgen niet alleen voor duurzame energie maar kunnen ook nog eens heel leerzaam zijn. Daarom roept GroenLinks op  tot een schooldakrevolutie, zodat kinderen zoveel mogelijk kunnen leren op (en van) zonnestroom.

De energiekosten die zo worden uitgespaard kunnen bijvoorbeeld in lesprogramma’s en verdere verduurzaming van schoolgebouwen geïnvesteerd worden. Het is voor kleine schoolbesturen vaak lastig om dit soort grote projecten van de grond te krijgen. Met behulp van de Stichting Schooldakrevolutie kunnen scholen zonder eigen investering hun dak vol kunnen leggen met zonnepanelen. Deze stichting wordt ondersteund door het Rijk. Het voorstel van GroenLinks vraagt het college om actief met scholen in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor een schooldakrevolutie en de uitkomsten daarvan mee te nemen in de beleidsvisie zon en de transitie naar aardgasloze wijken. Het voorstel wordt als motie ingediend in de raadsvergadering van 17 oktober.

Dag van de Duurzaamheid

GroenLinks Dronten neemt dit initiatief in het kader van de Dag van de Duurzaamheid 2019. Het plaatsen van zonnepanelen op schooldaken is een wens uit het verkiezingsprogramma.