GroenLinks heeft er samen met PvdA, VVD en ChristenUnie voor gezorgd dat er de komende tijd een dorpsvisie voor en met Swifterbant wordt gemaakt. Er lopen allemaal losse projecten voor verbetering in het dorp, maar een overkoepelende visie mist. 

Aanleiding voor de wens om tot een visie te komen was de besluitvorming over de Lidl in Dronten-West. De komst van deze winkel kan een negatief effect hebben op de winkels in het winkelcentrum van Swifterbant. Als er daardoor winkels uit het dorp verdwijnen is dat niet goed voor de leefbaarheid. 

Naast de zorgen over de winkels is er ook overlast in het dorp door vernielingen. Dat brengt een gevoel van onveiligheid met zich mee. Terwijl er juist ook heel veel positieve ontwikkelingen in het dorp zijn. 

Totaal visie 

In Swifterbant lopen een groot aantal projecten waar de raadsfracties blij mee zijn. Denk aan het 'actieplan winkelcentrum', de revitalisering van Spelwijk of de ontwikkeling van een woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid en de realisatie van een spliternieuw MFC. Toch zijn het allemaal losse projecten. Die zijn allemaal goed voor het dorp, maar zouden wellicht nog sterker kunnen worden als ze aan elkaar worden verknoopt. Zo kunnen de ontwikkelingen elkaar versterken. 

Voor en door Swifterbant 

De fracties willen dat er samen met dorpsbelangen Swifterbant een plan wordt gemaakt hoe deze visie samen met de inwoners en omdernemers van het dorp kan worden vormgegeven. De Swifterbanters weten zelf als geen ander waar er behoefte aan is. Dat plan moet voor de komende zomer klaar zijn zodat er na de zomer van volgend jaar gewerkt kan worden aan een goede visie waarop mooie plannen gemaakt kunnen worden. 

GroenLinks is daarom ook erg blij dat deze motie unaniem door de raad is aangenomen.