Uitgangspunt is dan natuurlijk dat de gemeente Dronten de juiste voorwaarden hiervoor wil scheppen. Tot de juiste voorwaarden behoort dan zeker ook een goed fietspaden netwerk. Bovendien kunnen de inwoners van Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant dan ook gebruik maken van dit fietspaden netwerk als men bijvoorbeeld naar de stranden aan de Oostrand wil of als men een ommetje wil maken.

Nu heeft het college de afgelopen maand, middels een raadsinformatiebrief, gereageerd op de motie over de fietsveiligheid op de buitenwegen en in de beantwoording ook de verkenning m.b.t. de realisatie van recreatieve fietspaden meegenomen. De GroenLinks fractie was toch wel enigszins teleurgesteld dat het college weliswaar een adviesbureau een onderzoek heeft laten doen naar de fietsveiligheid op de buitenwegen, maar dat een gedegen onderzoek naar de recreatieve fietspaden op een laag pitje is gezet.

Stappen gezet

Ja, natuurlijk zijn we blij dat o.a. op initiatief van GroenLinks fractie het fietspad langs de Wisentweg is gerenoveerd en dat er oversteekplaatsen zijn aangebracht (met te lage drempels). Ook is het mooi dat op sommige buitenwegen de snelheid naar beneden is bijgesteld naar 60 km. En verder zijn er natuurlijk al fantastische recreatieve fietspaden binnen onze gemeente. Het Overijsselpad langs de spoorlijn naar het Revemeer/Drontermeer, het fietspad vanuit het Wisentbos naar de Biddingweg en natuurlijk de fietspaden in het Rivierduin gebied en in de bossen langs de Oostrand.

Maar waar blijft het recreatieve fietspad tussen Swifterbant en Dronten? Komt dat er nu niet omdat het onwenselijk word geacht dat er over kavelpaden gefietst word? Waarom kan wel over privé gronden gefietst worden in de Achterhoek, Drenthe, Limburg, enz.? Maar in Dronten zou het niet kunnen? Waarom word er niet onderzocht of een fietspad tussen Dronten en de Oostrand (Walibi/Spijkvijver) mogelijk is? Het lijkt ons toch niet zo moeilijk om te kijken of een oversteek tussen Palingweg/Haringweg naar de Oldebroekerweg/Olsterweg te realiseren is.

Buiten de gebaande (fiets)paden

Denk eens buiten de geplande paden. Er lopen al doodlopende wegen die niet of nauwelijks gebruikt worden, er zijn kavelpaden en paden langs de windmolens. Waarom geen fietspad langs de Spieringtocht, de Oosterwoldetocht of langs de Ansjovistocht. Mooie fietspaden met een singel of bosschages voor de biodiversiteit. Dat is wat we willen. Ja er moet een brug komen over de Hoge Vaart of een pontje, maar dat lijkt mij niet onoverkomelijk. Het zal niet de eerste fietsbrug of fietspont in Nederland zijn.

Waarom zijn er in de gemeente Dronten zo weinig fiets-en wandelpaden langs de Hoge- en Lage Vaart? Er zijn mogelijkheden genoeg voor prachtige fietspaden voor de gemeente Dronten. Nu de wil nog.