Nieuws

Geen sticker = geen reclame

Danieke van Baal overhandigt het initiatiefvoorstel aan wethouder Ton van Amerongen

Om afval te verminderen wordt het huidige systeem bij de bezorging van huis-aan-huis folders omgedraaid: alleen met een JA-JA-sticker mag er reclame worden bezorgd. Geen sticker = geen reclame. Tenminste... als het aan GroenLinks ligt. Tijdens de Drontense Dag van de Duurzaamheid overhandigde GroenLinks een initiatiefvoorstel met dit idee aan wethouder Ton van Amerongen.

Lees verder

Flinke stap in klimaatdoelstellingen door windplan Groen

Voor- en tegenstaders van windplan Groen

De realisatie van windplan Groen betekent voor Dronten een flinke stap in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk. Deze flinke stap op weg naar een duurzame samenleving was tijdens de behandeling in de raadsvergadering van doorslaggevend belang voor GroenLinks. De fractie stemde dan ook in met het voorkeursalternatief.

Lees verder

Pleidooi voor vertrouwen

Tijdens de algemene beschouwingen heeft Danieke van Baal een pleidooi voor vertrouwen gehouden. 'We gaan er van uit dat mensen deugen, goede intenties en goede ideeën hebben. Of het nu gaat om de inrichting van de eigen straat, flexibiliteit in sociale voorzieningen of nieuwe kansen voor ondernemers. Ongeacht de uitkomst. Want controle is goed, maar vertrouwen is mooier.'

Lees verder

Johan Banis voorzitter GroenLinks Dronten

Johan Banis

De Algemene Ledenvergadering heeft een nieuw bestuur benoemd. Johan Banis is de nieuwe voorzitter, Leo Broekhuis heeft het secretariaat op zich genomen en Anna van den Enden blijft penningmeester. 

Lees verder

(Voorlopig?) Geen geld voor duurzaamheid

Eurobiljetten

GroenLinks en PvdA zien graag dat een deel van de Dronter financiële reserves opzij wordt gelegd voor investeringen in duurzaamheid. De oproep om nu het geld bij de mooie woorden uit het coalitieprogramma te voegen, kon echter niet op voldoende steun rekenen.

Lees verder