De raadsleden maken zich grote zorgen om de misstanden die zich binnen de gemeentegrenzen lijken af te spelen en vragen om opheldering. Zij zouden graag zien dat er nadere regels gesteld worden aan de huisvesting van en zorgverlening aan arbeidsmigranten. Maar allereerst willen zij dat er zo snel mogelijk een goed beeld verkregen wordt van de aantallen arbeidsmigranten en de situatie waarin zij verkeren. Dat ontbreekt op dit moment namelijk.

In de gemeente Zeewolde zou de gemeente zelf regelmatig de huisvesting van arbeidsmigranten bezoeken en controleren. De partijen vinden dat een goed voorbeeld van hoe het in Dronten ook zou kunnen.