Op dit moment haalt de gemeente 50 kg papier per inwoner per jaar op in de gemeente Dronten. In het restafval zit nog eens 6 kilo extra. Door het huidige systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk om te draaien, neemt de hoeveelheid drukwerk dat wordt verspreid af. Volgens MilieuCentraal ontvangen huishoudens zonder brievenbusstickers gemiddeld 33 ongevraagde folders per week in hun brievenbus. Dat staat gelijk aan 34 kilo reclamedrukwerk per huishouden per jaar. Daarbij gaat in drie op de tien huishoudens ook nog eens alles ongelezen bij het afval.

Andere plaatsen

Op de Dag van de Duurzaamheid in 2018 dienden we het initiatiefvoorstel in. Vanaf die tijd heeft het college goed gekeken naar de invoering van de sticker op andere plaatsen, waarbij de nodige (juridische) onrust ontstond. In de laatste informatiebrief over dit onderwerp, geeft het college aan met welke juridische randvoorwaarden rekening gehouden moet worden bij een eventuele invoering, zoals een redelijke overgangstermijn.

Huis-aan-huisbladen

Het initiatiefvoorstel richt zich specifiek op folders. GroenLinks vraag om de invoering naar ‘Amsterdams model’, waarbij huis-aan-huisbladen uitgezonderd zijn.