In Dronten wordt al het huishoudelijk afval zo goed mogelijk gescheiden ingezameld. Een goede zaak want afval is in de circulaire economie eigenlijk een grondstof. Maar, voorkomen is beter dan genezen. Dus stelt GroenLinks met dit initiatiefvoorstel een maatregel voor om afvalstoffen te verminderen en richt daarbij de blik op het oud papier. Op dit moment jaarlijks ruim 53 kilo per inwoner. Door het huidige systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk om te draaien zal de hoeveelheid drukwerk dat wordt verspreid afnemen.

Opt-in systeem

In de digitale wereld is het zo dat de ontvanger van commerciële mailings via een actieve handeling toestemming moet geven voor het ontvangen van deze mails. Het zogenaamde opt-in systeem. Zonder die toestemming mag een bedrijf niets versturen. Tegelijkertijd kent de ‘offline’ reclamewereld nog steeds de ouderwetse gewoonte die wordt gekenmerkt door verspilling en milieubelasting, namelijk de verspreiding van ongevraagd en ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk. Volgens MilieuCentraal ontvangen huishoudens zonder brievenbusstickers gemiddeld 33 ongevraagde folders per week in hun brievenbus. Dat staat gelijk aan 34 kilo reclamedrukwerk per huishouden per jaar. Daarbij gaat in drie op de tien huishoudens ook nog eens alles ongelezen bij het afval. Met dit omgekeerde systeem wordt het de ‘norm’ om geen reclame te ontvangen. Geen sticker = geen reclame, wel huis-aan-huis bladen. Wie wél reclame wil ontvangen plakt de JA-JA-sticker. Voor het alleen ontvangen van huis-aan-huis bladen blijft ook de JA-NEE-sticker gelden. De NEE-NEE-sticker geeft aan dat mensen geen reclame én geen huis-aan-huis bladen willen ontvangen.

Alternatieven

In plaats van een papieren folder in de brievenbus kan men de meeste reclamefolders ook op internet of in apps vinden. Ook is het op internet mogelijk om zelf te bepalen welke folders je wel of niet in een bundel thuis wil ontvangen.

Initiatiefvoorstel

Een initiatiefvoorstel is een voorstel dat niet door het college van burgemeester en wethouders is voorbereid, maar door raadsleden zelf. Deze voorstellen worden na het indienen in de eerstvolgende of daaropvolgende raadsvergadering besproken.